Werbkowice: Agnieszka Skubis-Rafalska przegrała w sądzie z inicjatorami referendum

Sąd Okręgowy w Zamościu odrzucił w trybie wyborczym wniosek wójta gminy Werbkowice złożony przeciwko grupie inicjatorów referendum w Werbkowicach, zarządzonego na 13 grudnia.

Reklamy

W czwartek (tj. 3.12.2020 r.) o godzinie 9.00, pełnomocnik inicjatora referendum w Gminie Werbkowice – Mirosław Szymczuk został zawiadomiony o rozprawie sądowej w trybie wyborczym z zarzutem, że wszystkie rozpowszechniane podczas kampanii referendalnej treści i informacje, m.in. zawarte we wniosku o zamiarze przeprowadzenia referendum, a także te udostępniane na FB są nieprawdziwe i godzą w dobre imię Agnieszki Skubis-Rafalskiej.

Za wszystkie wskazane we wniosku zarzuty (9 punktów) wójt domagała się zakazu publikowania oraz przeprosin w Kronice Tygodnia wytłuszczoną czcionką, w dwóch kolejnych wydaniach, a także na stronie #ReferendumWerbkowice2020.

Rozprawa odbyła się o godzinie 13.00, a więc zaledwie po 4 godzinach od otrzymania zawiadomienia.

­

 

„Prawda obroni się sama” – to jedna z ulubionych i często powtarzanych przez Panią Skubis – Rafalską sentencji.

Nie inaczej stało się 4.12.2020 r. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Zamościu.

Sąd w całości uchylił wniosek Pani Skubis-Rafalskiej, wydając dla pełnomocnika grupy referendalnej Mirosława Szymczuka korzystny wyrok. Sąd nie dał również wiary słowom Pani Wójt, jakoby zawarte w  plakatach, czy wpisach na FB treści naruszają jej dobra osobiste. Sąd wskazał jednocześnie, że większość z publikowanych w naszych materiałach wyborczych treści ma charakter oceny, poglądu i opinii, którą mieszkańcy niezadowoleni ze stylu i sposobu zarządzania Wójta gminą, mogą swobodnie wyrażać.

Oczywiście Pani Skubis-Rafalska ma możliwość wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Lublinie co, znając jej temperament, a także zamiłowanie do sądzenia się ze wszystkimi o wszystko, zapewne uczyni.

Niemniej jednak jesteśmy dobrej myśli, a dzisiejszy wyrok przyjmujemy, jako jaskółkę zwiastującą odwołanie Skubis-Rafalskiej  ze stanowiska wójta w Referendum zarządzonym na dzień 13 grudnia.

Tak więc „prawda obroniła się sama”.

­

 

W imieniu Inicjatorów referendum

/–/ Mirosław Szymczuk – pełnomocnik