21 kwietnia 2024

Werbkowice: Kolejna pomoc żywnościowa

W dniach 16 – 17 września będzie dystrybuowana ostatnia transza pomocy w punkcie wydawania żywności w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

W dniach 16 – 17 września 2020 r. w godzinach 9:00 – 14:00 będzie dystrybuowana ostatnia transza pomocy w punkcie wydawania żywności w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach – wejście od strony parku.

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób (rodzin) zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach. Informacje pod numerem telefonu 84 657 21 33.