12 kwietnia 2024

Werbkowice: Kto wyciął drzewa przed Urzędem Gminy?

W związku z licznymi zapytaniami, Urząd Gminy Werbkowice informuje, że wycinka drzew w pasie drogi krajowej Nr 74 przed budynkiem Urzędu (przy ul. Zamojskiej) została wykonana przez zarządcę drogi, tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie.

 

Zgodnie z art. 20 pkt 16 Ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew:

  • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,

  • uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,

  • obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia.

Zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze stanowią drzewa i krzewy ograniczające widoczność użytkownikom dróg, w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.

 

źródło: UG Werbkowice