22 lutego 2024

Werbkowice: Światowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

 

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  (PSONI), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

Ze względu na rozległą strukturę Stowarzyszenia PSONI (124 Koła terenowe) oraz mnogość lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości związane z Dniem Godności organizowane są przez cały miesiąc maj. Centralne obchody realizowane są przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbywają się w Warszawie.

W dniu 10 maja 2017 roku w Werbkowicach zostały zorganizowane obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego ;

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek był reprezentowany przez zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Panią Agnieszkę Skubis-Rafalską, natomiastMarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski z uwagi na brak możliwości osobistego uczestnictwa w uroczystościach skierował do organizatorów list.

Swoja obecnością zaszczycili nas także:

Pan Andrzej Barczuk- Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego,

Pan Paweł Walencik- Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Hrubieszowie,

Pani Agnieszka Mięczak- Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej w PCPR w Hrubieszowie,

Pan Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice,

Pan Ryszard Grabowski – Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice wraz z radnymi; Panem Jarosławem Gałką,  Panem Markiem Pietrukiem, Panią Danutą Muzyczka,

Pani Zofia Pietruk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach,

Pani Anna Kolenda- dyrektor Przedszkola Samorządowego ,, Bajka” w Werbkowicach wraz z przedszkolakami i nauczycielami,

Pani Marta Pietrusiewicz- dyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach,

Pani Zuzanna Ciesielczuk – pedagog  wraz z uczniami  z kl III ,,C” ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,

Pan Andrzej Osuch- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach,

Zespół taneczny,, ILUZJA’’ działający przy GOK w Werbkowicach,

asp.sztab. Zenon Kral- Kierownik Posterunku Policji w Werbkowicach,

Pani Dorota Kowalczuk- Wałęga opiekun zespołu, reprezentująca WTZ w Świdniku wraz z osobami niepełnosprawnymi stanowiącymi skład zespołu wokalnego ,,Ach To My ”,

Pani Dorota Mazur- Kierownik WTZ w Wolicy Brzozowej,

Pani Jadwiga Stromkie- Przewodnicząca Zarządu koła PSONI w Zamościu przy ul. Orlicz- Dreszera,

Pan Marian Kondrat- Kierownik WTZ w Zamościu wraz z osobami niepełnosprawnymi stanowiącymi skład zespołu wokalnego ,,METEOR” wraz z opiekunem Markiem Smolarczykiem,

Pan Piotr Misiarz – Kierownik WTZ w Rozłopach wraz z osobami niepełnosprawnymi stanowiącymi skład zespołu wokalnego i opiekunem zespołu Mariuszem Piwińskim,

Pani Małgorzata Kudrel- Kierownik WTZ w Hrubieszowie,

Pani Halina Bogatko- Kierownik ŚDS w Hrubieszowie,

Pan Lech Jurczuk- dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, wraz z uczniami stanowiącymi skład zespołu tanecznego ,, RYTM” oraz z opiekunem Panią Iwoną Panasiewicz,

Pani Agata Malon- wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie,

Wychowankowie i nauczyciele Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Zamościu i Alojzowie,

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach z Przewodniczącą Zarządu Panią Haliną Szpuga i wiceprzewodniczącą Panią Martą Piotrowską-Lackowską wraz z rodzicami osób niepełnosprawnych,

Uczestnicy i pracownicy WTZ w Alojzowie wraz z osobami niepełnosprawnymi stanowiącymi skład zespołu wokalnego ,, TAKT” i opiekunem zespołu Wojciechem Krempla.

 Nieocenioną pomocą w obchodach tego święta była współpraca z Proboszczem Parafii Werbkowice Ks. Adamem Siedleckim, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach pod kierownictwem Pana Andrzeja Osucha oraz Cukrownią Werbkowice.

Program tegorocznych obchodów rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Werbkowicach. Szczególnie podniosły charakter liturgii podkreślała oprawa muzyczna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopachoraz czytania przygotowane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną z WTZ w Alojzowie.

Po zakończeniu Eucharystii uformowano czoło pochodu. „Barwny przemarsz” to najbardziej widowiskowy element obchodów, stanowi manifestację propagowanej idei walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest głosem samych niepełnosprawnych oraz wyrazem solidarności z nimi lokalnej społeczności. Dlatego liczny udział w przemarszu przedstawicieli wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza władz samorządowych, gminnych oraz placówek szkolnych był wyrazem poparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych, a także troski o ich nienajlepszą sytuację życiową. Obecność i czynny udział w przemarszu gości zaproszonych młodzieży i dzieci szkolnych oraz przedszkolaków  jest bardzo cenną lekcją, która uczy aktywnych zachowań społecznych, empatii i dostrzegania spraw ważnych jak tolerancja i odpowiedzialność.

Do obchodów swojego święta bardzo poważnie przygotowały się same osoby niepełnosprawne i ich środowisko. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób w różnym wieku. Przybyli do nas goście z zaprzyjaźnionychplacówek: Świdnika, Zamościa, Rozłop, Wolicy Brzozowej, Hrubieszowa. Niesione przez nich hasła i banery apelowały o prawo do normalnego życia, w którym szanowana jest godność i realizowane potrzeby osób niepełnosprawnych.

Gdy „Barwny przemarsz” dotarł do Gminnego Ośrodka Kultury w imieniu organizatora PSONI Koło w Werbkowicach Pani Marta Piotrowska – Lackowska podziękowała wszystkim za udział w manifestacji i zaprosiła na dalszą część obchodów, która odbyła się w Sali widowiskowej oraz kuluarach Domu Kultury w Werbkowicach. Złożyły się na nią wystąpienia oficjalne i artystyczne zaproszonych gości.

Obchody Światowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane 10 maja 2017 r. w Werbkowicach to święto łączące w sobie elementy duchowe, poważne, radości, manifestacji. Z tych wartości zbudowana jest niesamowita atmosfera i siła oddziaływania w tym uroczystym dniu.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie tej wyjątkowej atmosfery i wspaniałej oprawy muzycznej, widowiskowej i kulinarnej. Zapraszamy za rok.

 

Zarząd Koła PSONI w Werbkowicach

oraz Pracownicy WTZ i OREW w Alojzowie