14 czerwca 2024

Werbkowice: W hołdzie żołnierzom Monte Cassino

W dniu 5 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone Żołnierzom z Monte Cassino oraz ppor. Józefowi Musiałowi – bohaterowi narodowemu tej miejscowości, które miało na celu przekazanie poświęconej mu wystawy.

Reklamy

 

W uroczystości udział wzięli młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z panią dyrektor mgr Martą Pietrusiewicz, grono pedagogiczne szkoły, pan wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i rodzina ppor. Józefa Musiała, a także przybyli goście.

Na początku głos zabrała pani dyrektor, która zapoznała z celem spotkania i przekazała prowadzenie dalszej części uroczystości przewodniczącemu Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera panu Janowi Kaliszowi, który opowiedział o naszej działalności i wprowadził w historię ich ciężkiej drogi, jaką przeszli.

Reklamy

Następnie pan Mieczysław Zapała opowiedział o powstaniu i całym szlaku bojowym, bitwie o Monte Cassino. Uczennica szkoły recytowała piękny wiersz Feliksa Konarskiego – To Oni. Chciałbym również wspomnieć, że w części artystycznej wystąpił zespół Straży Granicznej Na Granicy, wykonując kilka piosenek patriotycznych. którymi podbił serca nasze i młodzieży

Na koniec spotkania zabrał głos brat ppor. Musiała, który był uczestnikiem Szlaku Bojowego 2 Korpusu Wojska Polskiego. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i owacją.

Reklamy

Nasze następne spotkanie poświęcone bohaterowi ppor. Józefowi Dańczukowi, odbyło się 12 października 2018 roku w Zespole Szkół Gminnych w Horodle, a kolejne odbędą się

17 październik – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie,

19 październik – Szkoła Podstawowa w Teratynie,

6 listopad -Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie,

8 listopad – Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie,

9 listopad- Szkoła Podstawowa w Ślipczu,

12 listopad – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach.


tekst: Mieczysław Zapała