30 maja 2024

Wiszniów tym razem na… Malcie!

Dzięki projektowi „Z językiem angielskim ku nowoczesnej szkole”, kolejna grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wiszniowie miała możliwość skorzystania z warsztatów językowych – tym razem na Malcie.

 

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus +, dzięki któremu już druga grupa nauczycieli skorzystała z mobilności zagranicznej dla kadry edukacyjnej. W lutym tego roku w kursie językowym w Wielkiej Brytanii uczestniczyli: pan Krystian Uszko (Brighton), panie: Iwona Bełz, Jolanta Kowalczuk, Barbara Kozłowska-Leń (Londyn). Obecnie po dwutygodniowym pobycie do kraju wrócili: pani Dyrektor szkoły – Dorota Miazga oraz pan Dariusz Smoll (nauczyciel historii).

Udział w tego typu wyjeździe to szansa na podniesienie kwalifikacji oraz na nadanie placówce europejskiego wymiaru. Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa w Wiszniowie złożyła wniosek, który był jednym ze 172 zatwierdzonych projektów w Polsce. Największy wkład w jego stworzenie miał nauczyciel języka angielskiego pan Paweł Pacaj.

Głównymi celami projektu były: podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, poprawa poziomu jakości nauczania oraz rozwój kompetencji społeczno – kulturowych.

Podczas dwutygodniowego pobytu na Malcie nauczyciele brali udział w ogólnym kursie języka angielskiego. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w małych grupach i obejmowały następujące sprawności językowe: pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie. Uczestnicy mieli możliwość poznać nowoczesne i innowacyjne metody nauczania, aby po powrocie wykorzystać je w swojej pracy. Nauce sprzyjało międzynarodowe towarzystwo w grupie oraz mieszkanie u rodzin maltańskich.

Nauczyciele wymieniali doświadczenia z nauczycielami z innych szkół, którzy również brali udział w kursie. Nawiązali międzynarodowe znajomości, dzięki którym zaistniała możliwość współpracy pomiędzy szkołami w ramach E-Twining.

Mieszkanie u rodzin maltańskich, tzw. host Familie umożliwiało naturalne posługiwanie się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, dawało możliwość zadawania pytań dotyczących kultury, zwyczajów oraz tradycji.

Rodziny przyjmujące są przez organizatorów kursów specjalnie dobierane pod kątem łatwości komunikowania się z kursantami. Cierpliwie, prostym językiem wyjaśniały różnice dotyczące kultury codziennego życia, odmiennej ekspresji, sposobach spędzania wolnego czasu, pomagały zrozumieć w jaki sposób poruszać się w przestrzeni z pozoru niewielkiej, ale niezwykle zagęszczonej i rozpędzonej, a w dodatku z ruchem lewostronnym. Osoby te opowiadały o skarbach kultury maltańskiej, zarówno materialnych, jak i duchowych. O wielu z nich trudno byłoby wyczytać z przewodników turystycznych. Mówiły o historii i współczesności, o dokonaniach Maltańczyków, o życiu na pograniczu Europy i Afryki. 

Zajęcia odbywały się w Szkole Językowej ESE w St. Julians  od godz. 8.45 do godz. 14.30. Prowadzone były na bardzo wysokim poziomie i podzielone na dwie części:

  • część pierwsza: obejmowała czytanie, pisanie, gramatykę
  • część druga: główny nacisk na konwersację.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty.

W czasie wolnym od zajęć szkoła organizowała kursantom wycieczki. To bardzo duże ułatwienie, ponieważ trudno podróżować na własną rękę od początku, a z przewodnikiem, dobrym towarzystwem i do konkretnych miejsc jest dużo łatwiej.

„Dla nas czas spędzony na Malcie był niezwykłą podróżą, nie tylko do miejsca egzotycznego, ale ze względu na osobowości ludzi tam spotkanych. W pasjonujących rozmowach z innymi uczestnikami kursu odkrywaliśmy kulturę Brazylii i Kolumbii, Korei Południowej i Chin, Słowacji i Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Rosji i wielu innych narodów. Wyjazd na Maltę był nie tylko powodem do nauki języka angielskiego, ale również sposobem na poznanie fantastycznych ludzi dzięki temu językowi”- mówią nauczyciele.   

Wszystkie nabyte umiejętności nauczyciele wykorzystają w pracy z uczniami. Podniesienie własnych kwalifikacji zaowocuje lepszym i bardziej nowoczesnym funkcjonowaniem całej placówki.

 

Zdjęcia >>


Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Wiszniowie (p. Dorota Miazga, p. Dariusz Smoll)

Źródło: UG Mircze