20 lipca 2024

Wójt wiceprezesem

Wójt Gminy Hrubieszów, Tomasz Zając został wybrany do władz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina IV kadencji. Będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Reklamy

 

Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina jest ogólnopolskim stowarzyszeniem samorządów, które aktywnie podejmują współpracę z Ukrainą. Głównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie Członków w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej.

Wyboru nowych władz Konwentu dokonano podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 r. w Szczecinie. Jednocześnie, podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie Konwentu, polegających na wydłużeniu kadencji Zarządu z czterech, do pięciu lat.

Reklamy

Warto też dodać, że w poprzedniej kadencji członkiem Zarządu Konwentu, w latach 2015 – 2018 był poprzedni Wójt Gminy Hrubieszów, Pan Jan Mołodecki.

 

info: UG Hrubieszów

Reklamy