25 maja 2024

Wyniki Festiwalu Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2021 (ZDJĘCIA)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczny Festiwal również odbył się w formie zdalnej.

Na festiwal wpłynęły 23 zgłoszenia (materiały multimedialne), które w dniu 02.12.2021 oceniło jury w składzie:

przewodniczący Adam Szabat – wokalista, kompozytor, autor tekstów, pomysłodawca i współzałożyciel hrubieszowskiego Teatru Piosenki „Młyn”, laureat i finalista międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów piosenki autorskiej;

Sylwia Hrycuniak – instruktor tańca przy Hrubieszowskim Dom Kultury, prowadząca grupy taneczne dziecięce: rytmika i balet oraz taniec ludowy, klasyczny, tancerka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej;

Andrzej Pachla – muzyk, wiceprezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego.

Po przesłuchaniu nagrań, w kategorii zespoły śpiewacze nie posiadające strojów ludowych bądź tylko na nie stylizowane, śpiewające a’capell lub z dowolnym akompaniamentem muzycznym, jury przyznało:

– 1 miejsce – Zespół UNISONO (MOK Dworek Rejowiec),

– 2 miejsce – Zespół KRESOWIANKI z Żabcza (GOK Dołhobyczów),

– 3 miejsce – Zespół REMEDIUM (GOK Białopole).

W kategorii zespoły śpiewacze, ludowe, występujące w kompletnych regionalnych strojach ludowych (również kapele im akompaniujące), wykonujące utwory a’capella, z akompaniamentem akordeonu lub z kapelą ludową, jury przyznało:

– 1 miejsce – Zespół RAKOŁUPIANKI (GOK Leśniowice),

– 2 miejsce – Zespół KORAL z Kamienia (Gmina Kamień),

– 3 miejsce – Zespół GALICJANKI z Roztocza (GOK Narol).

Wszystkie wymienione zespoły zostaną nagrodzone nagrodami finansowymi w kwotach ustalonych przez organizatora.

Wszystkim zespołom organizatorzy serdecznie dziękują za udział w festiwalu.

­

(info i fot. GOK Werbkowice)


Zobacz też:

Alarm bombowy w Horodle

Alarm bombowy w Horodle