27 września 2023

XXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

24 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

Reklamy

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

Reklamy

4.    Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 27 marca 2014 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2013.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie informacji o działalności instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z efektów pracy w zakresie organizatora pieczy zastępczej.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2013.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej oceny stanu technicznego dróg powiatowych.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

13.    Wnioski i oświadczenia radnych.

14.    Zakończenie obrad.