22 lutego 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w VII Konkursie Wiedzy o Rosji

Uczniów klas I gimnazjów z terenu miasta Hrubieszów i powiatu hrubieszowskiego zapraszamy do uczestnictwa w VII Konkursie Wiedzy o Rosji, który odbędzie się 15 marca.

Reklamy

 

Regulamin VII Konkursu Wiedzy o Rosji

dla klas I Gimnazjum

Reklamy

 

 

I. Organizator:

-Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Ia. Współorganizator:

-ZS nr 2 w Hrubieszowie

 

II. Cele konkursu:

-popularyzacja języka rosyjskiego,

-zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego

-wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się znajomością języka rosyjskiego

-budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej,

-rozbudzanie zainteresowań Rosją,

-budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

-uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku

 

III. Termin i miejsce konkursu:

W dniu 15 marca 2017 roku w godz. 09.00 – 12.00 w ZS nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 1.

 

IV. Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2017 roku w ZS nr 2 w Hrubieszowie i mailowo na:wojciechantoniuk@o2.pl Wojciech Antoniuk tel. 663 779 543 lub ZS nr 2 w Hrubieszowie.

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych klas I z terenu miasta, powiatu hrubieszowskiego i zgłoszonych w drużynach 5 osobowych, które najpierw rozwiązują test, a potem biorą udział w prezentacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnej z języka rosyjskiego.

 

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

* I część – test składający się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z każdej szkoły.

* II część- prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać, można wykorzystać fragmenty z utworów znanych pisarzy Rosji lub przygotować wystąpienie autorskie po rosyjsku lub po polsku. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

* III część-prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem po rosyjsku lub po polsku w której można przedstawić dowolną panoramę wybranej dziedziny np: miasta, zabytki, góry, poczet pisarzy, piosenkarzy, naukowców, sportowców, kosmonautów itp.

 Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.

 

VII.Zasady punktacji:

1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

2. Prezentacja stroju lub postaci oraz opis – maksymalnie 45 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

·zgodność stroju z epoką – 3 pkt.

·atrakcyjność prezentacji – 3 pkt.

·estetyka wykonania stroju –3 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 9 pkt.

3.Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad punktacji.

 

VIII. Literatura:

„Wriemiena 1” Renata Broniarz, Elizawieta Chamrajewa, wydawnictwo WSiP.
„Echo 1” autor Beata Gawęcka-Ajche, wydawnictwo WSiP.
„Progulka 1” autorzy Jolanta Chmielewska, Katarzyna Grabarczyk, Marzanna Szacherska, wydawnictwo JUKA.

 

IX. Skład komisji:

4 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Razem w Hrubieszowie,1 osoby z Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie.

 

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

-Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie

-Urząd Miasta w Hrubieszowie

-Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

-Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ZS nr 2 w Hrubieszowie w dniu 15 marca 2017 roku o godz.13.00.

 

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 19.03.2015r.

 

ORGANIZATORZY