25 maja 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Już po raz szósty organizujemy konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów Powiatu Hrubieszowskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego – Pana Józefa Kuropatwy.


Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. Ponadto konkurs powinien przyczynić się do kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży – uczestników konkursu oraz do zwiększenia akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych.

Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej. Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (www.hrubieszow.naszepcpr.pl).

Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna zostać wykonana dowolną techniką płaską na kartonie (format A3 lub A2), w orientacji poziomej. Na odwrocie pracy prosimy zapisać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres i telefon szkoły. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub przez szkołę.

Uczestnicy Konkursu składają prace do dnia 20 października 2016 r. do godziny 15.30. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR (ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, w godzinach 7.30 – 15.30) lub wysłać pocztą na ww. adres, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych w dwóch kategoriach: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum. Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii będą upominki rzeczowe, a nagrodzone prace znajdą się w kalendarzu promującym rodzicielstwo zastępcze. Ponadto informacje o laureatach konkursu zostaną ogłoszone na lokalnym portalu internetowym.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.