Zapraszamy na otwarcie Centrum Kultury w Mirczu

Zapraszamy na otwarcie Centrum Kultury w Mirczu, które odbędzie się w niedzielę 26 października o godz. 14.00.

Reklamy

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu informuje, iż podczas uroczystości otwarcia będzie możliwość zakupu książek:

1.  Jerzego Brzozowskiego – „Dwa kokrzyska, czyli modrynieckie opowieści”.

„Dzięki bacznym obserwacjom i dużej wnikliwości autora poznajemy Modryniec oraz jego okolice i ludzi związanych z tym miejscem. Większość tych, o których autor pisze, już odeszła. Być może jest to jedyny utrwalony ślad, jaki po nich został.” 

Bogdan Kawałko (fragment)

2. Henryka Żurawskiego – „Dobra Kryłów w XIX i XX wieku”.

„Nowa książka Henryka Żurawskiego (…) jest przykładem żmudnej archiwalnej pracy. Zawiera dokładny opis kryłowskich włości, a jej lektura przybliża czytelnikowi przyziemne życie ówczesnych właścicieli dóbr, duchowieństwa i zwykłych mieszkańców, także z okolicznych wiosek. Stare dokumenty, ryciny i fotografie umieszczone w książce są niewątpliwie wielkim jej bogactwem”.

Lech Szopiński (fragment)

 

3. Ewy Niedźwiedź, Józefa Niedźwiedzia, Ewy Prusickiej-Kołcon, Lecha Szopińskiego, Marka Kołcon – „Dzieje miejscowości Gminy Mircze – powiat hrubieszowski”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY MIRCZE!

 
 
 
źródło: UG Mircze