18 czerwca 2024

Zawsze jest jakieś wyjście – hrubieszowska poradnia psychologiczna on-line

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie dołączyła do ogólnopolskiego projektu poradni on-line.

Reklamy

Poradnia w trosce o zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, jako pierwsza w naszym województwie, dołączyła do projektu ogólnopolskiego ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line.

Od 28 stycznia można rejestrować się na stronie https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/ w celu uzyskania porady i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, logopedycznego.

Reklamy

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności.

Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych, prób samobójczych i zachowań destrukcyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Reklamy
Celem jest:

Zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line (wideo czat / czat).

Zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością.

Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.

***

Poradnia on-line ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE zawiera:

Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową.

System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów.

Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami.

Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego.

Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.

Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

(PPP Hrubieszów)


Zobacz też:

Nowa publikacja wydawnicza przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie

Nowa publikacja wydawnicza przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie


LubieHrubie na Instagramie