Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.

Reklamy

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.
  • od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2015r. w terminie:

Reklamy
  • 2-30 kwietnia 2015r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
  • 1-31 października 2015r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź gotówka wypłaconą w kasie urzędu

   

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1669) określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest do pobrania w urzędach gmin.