Mircze: Wraca bezpośrednia obsługa w urzędzie gminy

Od dnia 23 września 2020 r. Urząd Gminy Mircze rozpoczyna bezpośrednią obsługę interesantów.

Reklamy

Przyjmowanie i obsługa interesantów będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez urząd. Obowiązywać będą następujące zasady:

– interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30,

– liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,

– po wejściu do budynku Urzędu Gminy Mircze interesanci będą kierowani do stanowiska pracy zajmującego się w urzędzie pod względem merytorycznym załatwieniem danej sprawy, po uprzednim upewnieniu się przez osobę kierującą, że liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie jest większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przy realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą interesantów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, stosować się będzie wytyczne sanitarne, w szczególności: przestrzeganie liczby interesantów, o której mowa powyżej, dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa.

Przypominamy, że załatwianie spraw w UG w Mirczu może być realizowane także za pośrednictwem:

– Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

– poczty elektronicznej na e-mail: gmina@mircze.pl i telefonicznie – w przypadku kiedy nie jest wymagany podpis,

– poczty tradycyjnej.

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mircze.


info i fot. UG Mircze