22 lipca 2024

Zostań Mobilnym Animatorem! Poszukiwane osoby z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO poszukuje w woj. lubelskim osoby związane w swych powiatach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i aktywnymi grupami nieformalnymi.

Reklamy

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO  poszukuje w woj. lubelskim  osoby związane w swych powiatach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i aktywnymi grupami nieformalnymi (np. pracowników lokalnych NGO, LGD, Samorządów, Instytucji, Starostw Powiatowych itd.). W każdym powiecie woj. lubelskiego chcemy powołać w ramach projektu po jednym Mobilnym Animatorze. W ramach projektu zorganizujemy trzy konkursy grantowe dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z woj. lubelskiego z pulą na granty1.329.400 zł. Mobilny Animator byłby osobą która pomogła by nam odnaleźć i zachęcić młode organizacje czy grupy nieformalne w poszczególnych powiatach woj. lubelskiego które zechcą aplikować do naszego konkursu.

 

Co mobilny animator będzie robił?

Reklamy

Każdy animator w okresie od 20 do 30 czerwca 2014r. weźmie udział w jednym szkoleniu dotyczącym zakresu jego działań w ramach projektu (w Biłgoraju lub Radzyniu Podlaskim – termin do uzgodnienia). Dodatkowo w tym czasie opracują diagnozę aktywności społecznej dla swojego powiatu w której będzie zawarta baza organizacji spełniających kryteria udziału w konkursie grantowym w ramach projektu.

Kolejnym zadaniem animatora w okresie od 1 do 31 lipca 2014r., od 1 do 28 lutego 2015r., od 1 do 28 lutego 2016r., będzie animacja potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego w ramach którego każdy animator w tych okresach i w swoim powiecie:

Reklamy

– zorganizuje po jednym spotkaniu informacyjno-promocyjnym dla beneficjentów (prowadzenie i koszty po stronie  Fundacji FLZB) – razem 3 spotkania,

– wytypuje co najmniej 10 wniosków do konkursu – razem 30 wniosków,

– będzie udzielał doradztwa (min. 4 h w tygodniu) w określonym przez niego i ogólnodostępnym punkcie (np. sala starostwa, gminy, biblioteki itd.) – razem 48 h,

– zorganizuje co najmniej jedno miejsce z bezpłatnym dostępem do Internetu gdzie beneficjenci będą mogli wypełnić wniosek do konkursu (np. w bibliotece, szkole, Ośrodku Kultury itp).

 

Co mobilny animator otrzyma?

Animator będzie pełnił ważną i prestiżową funkcje naszego innowacyjnego konkursu grantowego w swoim regionie. Dodatkowo w ramach projektu przewidujemy wynagrodzenie dla Mobilnych Animatorów  w wysokości 4900 zł brutto brutto (wraz z narzutami) tj. za okresy:

czerwiec 2014 r. – 1200 brutto brutto,

lipiec 2014 r. – 1200 brutto brutto,

luty 2015 r. – 1200 brutto brutto,

luty 2016 r. – 1300 brutto brutto.

 

Co należy teraz zrobić?

Bardzo prosimy o nadsyłanie swojego CV na adres mailowy Fundacji FLZB: flzb@lbl.pl

do 29 maja 2014 r. Prosimy dopisać jaki powiat chcą państwo objąć swoimi działaniami.

Pytania proszę kierować do biura projektu:

ul. T. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj

tel. 84 686 48 77, kom. 606 925 977

 

Cechy jakie będą brane przy wyborze animatorów to:

– doświadczenie w budowaniu partnerstw i animacji lokalnej,

– umiejętność koordynowania i zarządzania projektami,

– wiedza z zakresu funkcjonowania NGO,

– doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym,

– umiejętność organizacji pracy własnej,

– komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność.

 


Krótka informacja o projekcie

Projekt Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO  (z pierwszego priorytetu FIO) będzie realizowany w okresie od 2014-06-01 do 2016-11-30

Projekt dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. W ramach projektu planujemy zorganizowanie trzech konkursów grantowych na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedzą działania informacyjno – promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne.

Realizacja projektów w ramach Mikrodotacji podzielona jest na trzy okresy (osobne konkursy grantowe) które będą zrealizowane odpowiednio w 2014, 2015 i 2016 roku:

– w 2014 r. – dwa miesiące (1 września – 31 października)

– w 2015 r. – pięć miesięcy (1 maja – 30 września)

– w 2016 r. – cztery miesiące (1 maja – 31 sierpnia)