19 lipca 2024

ZUS będzie zakładem emerytalnym

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmować oświadczenia od ubezpieczonych dotyczące pozostania w Otwartych Funduszach Emerytalnych. To jeden z elementów wdrażanej od początku roku ustawy z 6 grudnia 2013 roku w zmianach w OFE, która uczyniła z ZUS zakład emerytalny, docelowo wypłacający – bez ponoszenia dodatkowych kosztów – emerytury z I i II filara.

Reklamy

Między 1 kwietnia a 31 lipca członkowie OFE mogą zdecydować, w jaki sposób będzie dzielona ich składka emerytalna (szczegółowa informacja na ten temat znajduje się w załączonej ulotce pt. „Zmiany w OFE” przygotowanej przez ZUS). Jeśli zdecydują się pozostać w OFE, oświadczenie w tej sprawie mogą złożyć w ZUS osobiście, wysłać listem lub przesłać drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku potrzebne będzie posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego e-PUAP lub Profilu PUE (na Platformie Usług Elektronicznych ZUS), w które można się wyposażyć w każdej placówce ZUS. Profil Zaufany, czyli po prostu podpis elektroniczny, przyda się i później, zarówno w kontaktach z ZUS, jak i innymi urzędami. O ile bowiem do sprawdzenia stanu konta emerytalnego czy też  obliczenia hipotetycznej emerytury na pue.zus.pl podpis elektroniczny nie jest potrzebny, o tyle jest niezbędny do  wysłania do ZUS formalnego wniosku (np. wniosku o potwierdzenie okresu ubezpieczenia oraz wysokości podstawy wymiaru składek, podobnych wniosków służących do załatwiania konkretnych spraw w ZUS jest dostępnych na pue.zus.pl  ponad 100).

Akcja przyjmowania oświadczeń w sprawie OFE zakończy się 31 lipca, ale dla ZUS nie będzie to oznaczało wakacji. I nie chodzi tu tylko o wprowadzenie wszystkich nadesłanych dokumentów do systemu informatycznego, ale przede wszystkim o dalsze prace nad wdrożeniem ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianach w OFE. Bowiem już 31 października Otwarte Fundusze Emerytalne przekażą do ZUS informacje o liczbie i wartości jednostek rozrachunkowych umorzonych w dniu 3 lutego 2014 r. Będzie to informacja szczegółowa w odniesieniu do poszczególnych  członków OFE. Na jej podstawie ZUS rozpocznie zapisywanie na subkontach ubezpieczonych określoną dla każdego z osobna wartość składki. Będzie to możliwe dzięki Kompleksowemu Systemowi Informatycznemu ZUS, który jest w stanie precyzyjnie przeliczyć (algorytm musi uwzględnić korzystniejszą dla ubezpieczonego wycenę umorzonych 3 lutego 2014 r. jednostek uczestnictwa w OFE) , a następnie zapisać tak ogromną ilość danych.

Reklamy

ZUS staje się zakładem emerytalnym. Zgodnie z zasadą suwaka bezpieczeństwa, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki osoby ubezpieczonej w OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS. Uchroni to przed ryzykiem „złej daty”, czyli sytuacją, w której ubezpieczony dostałby niższą emeryturę ze względu na spadki notowań na rynkach finansowych. Dodam, że ZUS będzie obsługiwał nowe zadania nie zwiększając zatrudnienia ani kosztów działalności – mówi rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Biłgoraju.