50 – lecie KGW w Kosmowie

25 maja Jubileusz 50-lecia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Kosmowie (gmina Hrubieszów). KGW w Kosmowie powstało w 1958 roku i zrzeszało wówczas 12 członkiń.

Reklamy

Pierwszą przewodniczącą została Regina Polit. W 1963 roku przewodniczącą została Łucja Rutkowska, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Podstawową działalnością koła było prowadzenie odchowu drobiu, kursów i pokazów – kulinarnych, fryzjerskich i hafciarskich. Pierwsze pieniądze, które przeznaczyły na zaadaptowanie starego budynku na świetlicę, zdobyły organizując zabawy dla mieszkańców wsi i okolic. Pomagały przy budowie obecnej świetlicy i budowie drogi do Hrubieszowa.

W 1968 r. założyły zespół śpiewaczy. Członkinie organizowały corocznie w swojej miejscowości takie imprezy jak: dni miejscowości, dni seniora, babci, matki, kobiet i dziecka. Chętnie uczestniczyły w licznych konkursach. Występowały 3-krotnie w telewizji.

Obecnie, działając w swoim lokalnym środowisku, biorą czynny udział w imprezach gminnych: Święcie Plonów, Dniu Samorządowca czy Gminnym Święcie Kobiet.

Za dotychczasową działalność członkinie Koła otrzymały odznaczenia. Przewodniczący Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim – Feliks Rębacz uhonorował 17 pań odznaką „50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kosmowie”.

Wójt gminy – Jan Mołodecki oraz przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczuk przyznali Paniom nagrodę finansową na dalszą działalność Koła.

Nagrodę rzeczową od Rady Gminnej KGW wręczyła Irena Czerwińska – przewodnicząca Rady. Nagrody dla KGW ufundowali także: Starosta Hrubieszowski, reprezentowany przez członka Zarządu Powiatu – Danutę Kozłowską oraz, obecna na spotkaniu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach – Danuta Kloc.

Część artystyczną przygotowali nauczyciele miejscowej szkoły podstawowej z dziećmi oraz członkinie KGW, reprezentowane przez miejscowy zespół ludowy.

info
UG Hrubieszów