15 lipca 2024

Akademia Młodzieżowa w Strzyżowie

HrubieszówStrzyżów

Reklamy

To już drugi rok pracy Filii Biblioteki Publicznej w Strzyżowie, która prowadzi usługę Akademia Młodzieżowa w ramach programu PPWOW. W chwili obecnej jak i w poprzednim roku działanie cieszy się dużym powodzeniem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Horodło.

Wszystkie działania, które były realizowane w 2008 roku obecnie są także kontynuowane, uczestnicy mają możliwość nauki pływania na krytej pływalni w Zamościu. Dzieci i młodzież wyróżniający się największą aktywnością podczas organizowanych zajęć nagrodzone zostaną udziałem w planowanych wycieczkach.

Reklamy

W programie prac Akademii Młodzieżowej jest zakup dodatkowego wyposażenia do istniejącego już placu zabaw, którego pierwsze elementy zakupione zostały w 2008 r.

Reklamy

Akademia Młodzieżowa działa na wysokich obrotach zajęcia odbywają się także w miejscowości Hrebenne w budynku Szkoły Podstawowej grupa uczestniczących w zajęciach z tej miejscowości liczy sobie 22 osoby a beneficjenci spotykają się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy Akademii Młodzieżowej z Hrebennego biorą również udział w zajęciach bibliotecznych oraz świetlicowych Filii Biblioteki Publicznej w Strzyżowie. Tu uczestniczących w zajęciach jest 56 osób i spotykają się 6 razy w tygodniu .

W ramach tej usługi odbywają się następujące zajęcia: aerobik, nauka tańca, zajęcia recytatorskie, teatralne oraz fryzjerskie, malarskie, papieroplastyka, zajęcia biblioteczne

„Cała Polska Czyta dzieciom”. Wszyscy beneficjenci podczas niekorzystnych warunków pogodowych mogą zapomnieć o ponurym czasie podczas gier planszowych, edukacyjnych, gry w bilard oraz PingPong.

info i foto
UG Horodło

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009