Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł w Mienianach

W dniu 16 czerwca br. w Mienianach, gmina Hrubieszów przy świetlicy środowiskowej mieszczącej się w byłym budynku Państwowego Gospodarstwa Rolnego gmina Hrubieszów rozpoczęła wypoczynek letni dla dzieci ze swojego terenu. Organizatorzy przedsięwzięcia „Wakacje 2006. Zachowaj Trzeźwy Umysł” to: Wójt Gminy Hrubieszów, Szkoły Podstawowe i Gminne Gimnazja z terenu gminy oraz organizacje pozarządowe. Współorganizatorzy to Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach.

Reklamy

br />Hasło „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to hasło kampanii ogólnopolskiej, do której w tym roku przystąpiła gmina Hrubieszów. Kampania ta jest objęta patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu. Drugim hasłem, które towarzyszyło imprezie w Mienianach to Centrum Aktywności Lokalnej CAL czerwiec aktywnych społeczności. Jest to akcja promująca obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Logo to jabłko z napisem „Aktywne Społeczności”. Gmina Hrubieszów aktywnie włączyła się w organizacje i propagowanie tych akcji łącząc ze sobą szczytne idee aktywności lokalnej, profilaktykę oraz wypoczynek letni, który przebiegać będzie w miejscowościach z terenu gminy Hrubieszów, w których uczestniczyć będzie ponad 800 uczniów szkół z terenu gminy Hrubieszów /81 procent wszystkich uczniów/. Na rozpoczęcie wakacji do Mienian przyjechały delegacje z poszczególnych miejscowości: dzieci wraz z opiekunami z takich miejscowości jak: Kułakowic Pierwszych, Husynnego, Moniatycz, Kułakowic Trzecich, Mienian, Kobła, Cichobórza, Stefankowic, Czerniczyna, Ślipcza, Kozodaw i gościnnie na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Mienianach uczniowie wraz z opiekunami ze szkoły I, II, III stopnia z Zimne na Ukrainie. Można powiedzieć, że gmina Hrubieszów rozpoczęła międzynarodowe wakacje. Na uroczystość przybyli współorganizatorzy wakacji pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach oraz goście zaproszeni tj.: przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Policji, Wojska, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa, Polskiego Czerwonego Krzyża, Poradni do spraw uzależnień. Przybyli również dyrekcja i wolontariusze Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie wraz z opiekunami oraz uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach. Wszystkie te instytucje i organizacje aktywnie włączą się do organizacji wypoczynku letniego w poszczególnych miejscowościach organizując konkursy itp.
Uczestników imprezy przywitał Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, który podkreślił wagę akcji oraz duże zaangażowanie społeczności lokalnych w to przedsięwzięcie. W swoim wystąpieniu nawiązał również do wartości jakie niesie za sobą akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł. Podkreślił jej wychowawczą rolę, zachęcił do kontynuacji tej idei również po wakacjach. Po wystąpieniu Wójta wszystkie delegacje zaprezentowały swój program wypoczynku letniego w bardzo ciekawej formie. Były piosenki, przedstawienia i inne ciekawe prezentacje, czyli w pigułce to co będzie się działo podczas wakacji w ich miejscowościach w czasie pięciodniowych dziennych turnusów.
Następnie gospodarz obiektu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mienianach zaprosił do udziału w konkursie ekologicznym. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. Drużyny uczniów rozwiązywały łamigłówki ekologiczne zdobywając cenne punkty. Największą ilość zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Stefankowicach, następni to uczniowie Szkoły Podstawowej w Koble i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach. Wszyscy jednak są wygrani, gdyż informacje ekologiczne są nam bardzo bliskie.

Kolejną atrakcją były gry i zabawy sportowe, w których brali udział wszyscy uczestnicy, śmiechu było co niemiara. Zabawom z zaciekawieniem przyglądali się mieszkańcy Mienian często słyszano głosy, „aby więcej było takich imprez u nas”. Zbliżała się pora obiadowa organizatorzy poczęstowali wszystkich uczestników pysznym gulaszem. Na podwieczorek serwowano jogurt i słodycze, kolacja to pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz bigos Uczestnicy konkursów otrzymali drobne upominki. Program uatrakcyjnili swoim występem uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej z Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach przedstawiając dramę profilaktyczną. Następnie przeprowadzony został III festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej, w którym udział wzięło 38 uczniów z 5 szkół podstawowych gminy Hrubieszów oraz Gimnazjum w Moniatyczach i Kozodawach. Wykonawcy prezentowali swoje piosenki w 3 kategoriach: solistów, zespoły szkół podstawowych i gimnazjów.

Komisja przyznała I miejsce w kategorii solista:
Monice Pyrz ze Szkoły Podstawowej w Koble,
II miejsce Michałowi Simbida ze Szkoły Podstawowej w Koble,
III miejsce Pawłowi Lisiczyńskiemu ze Szkoły Podstawowej w Husynnem.

W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce przyznano Zespołowi Rozśpiewane Nutki ze Szkoły Podstawowej w Mienianach oraz egzekwio zespołowi Promyk ze Szkoły Podstawowej w Czerniczynie,
II miejsce zajął zespół Świetliki ze Szkoły Podstawowej w Moniatyczach,
III miejsce zajął zespół Wędrowniczki ze Szkoły Podstawowej w Husynnem.

W kategorii gimnazja:
I miejsce zajął kwartet z Gimnazjum w Kozodawach,
II miejsce Wędrowniczki z Gimnazjum Moniatyczach.
Kolejnym punktem programu było ognisko z pieczeniem kiełbasek i dyskoteka na świerzym powietrzu.
Atrakcją był nocleg w namiotach rozbitych przy świetlicy w Mienianach oraz pobudka o godzinie 6 rano w dniu 17 czerwca 2006r.
Po pobudce zaplanowano gimnastykę, śniadanie, gry i zabawy oraz pożegnanie wszystkich uczestników.

Wrażenia na gorąco:
– Diana z Husynnego „Bardzo mi się podoba. Chciałabym zostać dłużej”
– Kinga z Mienian „Najbardziej mi się podobały piosenki i nocleg”
– Magda z Mienian „Jest wesoło, dużo ludzi, poznałam wielu kolegów”
– Ewelina z Moniatycz „Bardzo mi się podoba, bardzo fajne zawody”
– Agata z Moniatycz „Tu się nikt nie nudzi”
– Ewelina z Kobła „Miałam okazję zobaczyć, gdzie są Mieniany. Jest wesoło”
– Angelika z Czerniczyna „Bardzo fajnie. Super”
– Ola z Czerniczyna „Bardzo się cieszę, że tu jestem”
– Magda z Masłomęcza „Cieszę się, że przyjechałam”

Organizatorzy dziękują sponsorom, a byli nimi:
Supermarket „Stokrotka”,
Supermarket „Albert”,
Hurtownia spożywczo – przemysłowa E. Majdera,
oraz Zakład Fotograficzny Agnieszka i Paweł Zdunowie.

Tekst opracowała Danuta Gerynowicz

zobacz zdjęcia >>