18 kwietnia 2024

Apel do mieszkańców miasta i okolic!!!

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie materiałów dotyczących sportu hrubieszowskiego, które znajdą się na wystawie zorganizowanej w ramach obchodów 90-lecia sportu na ziemi hrubieszowskiej. Uroczyste otwarcie wystawy w salach Muzeum 5 czerwca 2012 r.

Szczególnie interesują nas materiały związane z początkami sportu hrubieszowskiego: zdjęcia, dyplomy, medale, puchary, odznaki, plakaty, legitymacje sportowe, gazety (wycinki prasowe o tematyce sportowej), kroniki, biogramy znanych sportowców, trenerów, założycieli organizacji sportowych oraz  różnego rodzaju „ciekawostki sportowe”.

Wypożyczenie materiałów na czas trwania wystawy następuje na podstawie umowy użyczenia i protokołu zdawczo – odbiorczego.

Jeśli posiadasz jakieś unikatowe materiały związane z początkami sportu hrubieszowskiego lub jego późniejszą historią a chciałbyś je udostępnić, skontaktuj sie z nami telefonicznie (tel. 846968327), e-mailowo (historia@muzeum-hrubieszow.com.pl), bądź przyjdź osobiście.

Materiały przyjmowane będą do 24 maja 2012 r. w siedzibie Muzeum.