15 czerwca 2024

Bezpłatne leczenie poważnej choroby wzroku

W kwietniu b. roku rozpoczęliśmy w Oddziale Okulistycznym S.P. Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu leczenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD – Age Related Macular Degeneration) najnowszą metodą – a mianowicie iniekcjami do ciała szklistego leku o nazwie Ranibizumab.

Reklamy

Do tej pory podano lek 4 pacjentom.

Zamierzamy w tym roku wykonać 40 iniekcji z Lucentisu, przede wszystkim pacjentom z AMD.

Reklamy

W chwili obecnej nie ma konieczności oczekiwania na te zabieg.

Kwalifikacja do leczenia odbywa się po skierowaniu pacjenta do Oddziału Okulistycznego i kwalifikacji do leczenia po wykonaniu specjalistycznych badań – OCT (Optyczna Tomografia Komputerowa Siatkówki Oka) i FA (fluoroangiografia).

Reklamy

Zabiegi są wykonywane bez konieczności leżenia w szpitalu i są refundowane przez NFZ.

Iniekcja polega na podaniu niewielkiej ilości leku poprzez nakłucie gałki ocznej cienką igłą 29G w znieczuleniu kropelkami.

AMD jest chorobą zwyrodnieniową siatkówki oka uszkadzającą widzenie centralne, które jest potrzebne do wykonywania precyzyjnych czynności – czytanie, rozpoznawanie twarzy, prowadzenie samochodu. Choroba przebiega bez dolegliwości bólowych i dotyczy ludzi po 50 roku życia. Rozróżniamy dwie postacie choroby – postać suchą, rozwijającą się powoli i postać wysiękową przebiegającą szybko i znacznie pogarszającą widzenie. W postaci suchej nie ma skutecznego leczenia. W postaci wysiękowej znane są następujące sposoby leczenia w kolejności ich wprowadzania – leczenie laserowe, PDT (Photodynamic Therapy – terapia fotodynamiczna z zastosowaniem selektywnie gromadzącego się w nieprawidłowych tkankach barwnika Visudyny i następowym naświetlaniem tych tkanek laserem w celu ich zniszczenia) oraz najnowszy sposób, czyli iniekcje z leków anty-VEGF (leki hamujące wytwarzanie czynników naczyniotwórczych).

Wszystkie osoby po 50 roku życia powinny przebadać się u okulisty w kierunku tej choroby, ponieważ choroba nie daje żadnych dolegliwości bólowych.

Do okulisty powinny udać się niezwłocznie osoby, które zauważają pogorszenie widzenia, widzą ciemną plamkę w centrum pola widzenia – utrudniającą czytanie, obserwują zniekształcenie obrazu w centrum pola widzenia.

Czynniki ryzyka w Zwyrodnieniu Plamki Związanym z Wiekiem to:

– wiek ponad 50 lat,

– palenie tytoniu,

– schorzenia układu krążenia,

– dieta uboga w warzywa i owoce,

– nadmierna ekspozycja na słońce.

 

Ordynator Oddziału Okulistycznego S.P. Szpitala Woj. im. Papieża Jana Pawła II

22-400 Zamość ul. Al. J. Pawła II 10

dr med. Waldemar Kędziora