Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek POZ mogą uratować życie dzieci

Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania
i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”.

Reklamy

Wczesne zdiagnozowanie zmian nowotworowych może uratować życie dziecka. Niestety wciąż wiele dzieci zbyt późno rozpoczyna leczenie. W Polsce niektóre nowotwory rozpoznawane są w I lub II stopniu zaawansowania  u ok. 10% dzieci, podczas gdy w Europie Zachodniej ponad 25% tych  guzów rozpoznaje się w niezaawansowanej postaci. Eksperci są zgodni – koniecznie trzeba usprawnić system wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Aby tego dokonać niezbędne jest zwiększenie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. Organizatorami szkoleń są Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie. Ww. program finansowany jest z grantu Fundacji Bristol-Myers Squibb, w ramach inicjatywy Bridging Cancer Care.

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu epidemiologii i etiologii nowotworów wieku dziecięcego, zapoznania się z nietypowymi i alarmującymi objawami tych chorób oraz omówienia przyczyn i konsekwencji późnej diagnozy na konkretnych przypadkach klinicznych. W czasie szkolenia eksperci przedstawią także zasady prawidłowej komunikacji z pacjentem oraz metody rozpoznania środowiska z uwzględnieniem genogramu rodziny. Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a lekarze i pielęgniarki biorące w nich udział otrzymują punkty edukacyjne. Szkolenie przeznaczone jest także dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, które odgrywają kluczową rolę w promowaniu edukacji zdrowotnej w środowisku, w którym pracują.

Reklamy

 

W województwie lubelskim zaplanowano siedem warsztatów, które odbędą się w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, w następujących terminach:  20.10.2012, 17.11.2012 r., 08.12.2012 r., 12.01.2013 r., 23.02.2013 r., 16.03.2013 r. oraz 13.04.2013 r. Szczegółowy program szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej  szybka-diagnoza.org.

 

Mamy dostęp do najnowszych metod leczenia i świetnie wykwalifikowany personel, a jednak dużej grupie dzieci nie możemy pomóc. Wielu małych pacjentów trafia do nas w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej, kiedy szanse na całkowite wyleczenie są już niewielkie. W Polsce zaledwie u ok. 10% dzieci diagnozuje się niektóre nowotwory w I lub II fazie. Dlatego ważne jest, aby lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej potrafili trafnie zidentyfikować pierwsze niepokojące objawy. Szkolenia, w organizację których włączyła się nasza Klinika, z pewnością zwiększą ich kompetencje w tym zakresie – mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie.

 

O programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski

Program opracowany został w odpowiedzi na potrzeby usprawnienia wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Zostali nim objęci lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z pięciu polskich województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego oraz wielkopolskiego). Program opracowany został przez Fundację Project HOPE Polska, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Klinikę Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care.

 

Fundacja Bristol-Myers Squibb i program Bridging Cancer Care

Misją Fundacji Bristol-Myers Squibb jest zmniejszanie różnic w dostępie chorych i ich rodzin do opieki zdrowotnej na całym świecie. Realizujemy ją poprzez wspieranie pracowników lokalnych ośrodków zdrowia, działania integrujące publiczną opiekę zdrowotną z lokalnymi programami społeczno-zdrowotnymi oraz poprzez motywowanie społeczności do samodzielnego rozwiązywania dręczących je problemów zdrowotnych.

 

Praca Fundacji w zakresie walki z chorobami nowotworowymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest realizowana w ramach programu Bridging Cancer Care™. Poza walką z nowotworami, Fundacja zajmuje się także problematyką wirusa HIV/AIDS w Afryce w ramach programu SECURE THE FUTURE®, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C w Azji poprzez program Delivering HopeTM, cukrzycą typu 2 w Chinach i Indiach w ramach programu Together on Diabetes® oraz zdrowiem psychicznym i cukrzycą typu 2 w Stanach Zjednoczonych w ramach programów Mental Health & Well-Being oraz Together on Diabetes®.

 

Od 2008 r. Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans w obrębie opieki zdrowotnej pacjentów z chorobami nowotworowymi w Europie Środkowej oraz Wschodniej poprzez programy zorientowane na różne potrzeby, w tym udzielanie wsparcia psychospołecznego, rozpowszechnianie informacji o nowotworach, zapewnianie opieki paliatywnej, koordynację opieki nad pacjentem, ocenę świadczeń w opiece nad pacjentem onkologicznym oraz tworzenie infrastruktury opieki pielęgniarskiej. Począwszy od 2010 r., Fundacja przyznaje granty na projekty mające na celu poprawę umiejętności pielęgniarskich i tworzenie programów partnerskich między pielęgniarkami a lokalnymi społecznościami.

 

Fundacja Project HOPE

Założona w 1958 roku, Fundacja Project HOPE (ang. Health Opportunities for People Everywhere) zaangażowana jest w wypracowywanie długotrwałych rozwiązań problemów zdrowotnych, kierując się zasadą „pomagaj ludziom tak, aby sami potrafili sobie później pomóc”. Fundacja, kojarzona przez wiele osób ze statkiem SS HOPE – pływającym ośrodkiem medycznym prowadzącym edukację zdrowotną w celu zapewnienia lepszej opieki ludziom na całym świecie, dzisiaj zajmuje się szkoleniem kadr medycznych, edukacją zdrowotną oraz pomocą humanitarną w ponad 35 krajach.

 

Project HOPE Polska

Fundacja Project HOPE Polska została założona w 1997 roku. Jednak historia jej zaangażowania w Polsce sięga 1974 roku, kiedy to polskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaprosiło Project HOPE do Polski w celu zapewnienia wsparcia Polsko-Amerykańskiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie. W ciągu ostatnich 35 lat, Project HOPE zorganizowała kursy szkolenia medycznego dla ponad 6.500 pracowników opieki zdrowotnej oraz sfinansowała 700 staży w szpitalach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

 

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie

Klinika dysponuje łącznie 36 łóżkami i prowadzi leczenie dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami. Ta nowoczesna placówka medyczna specjalizuje się w leczeniu: białaczek, chłoniaków złośliwych, choroby Hodgkina, wszystkich nowotworów litych (mózgu, kości, tkanek miękkich, zarodkowych), różnych postaci niedokrwistości, skaz krwotocznych (małopłytkowość i hemofilie). Leczenie prowadzone jest tu z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, a rezultaty są porównywalne do wyników uzyskiwanych w najlepszych ośrodkach na świecie.

 

Klinika prowadzi różne formy kształcenia specjalistycznego, współpracuje z szeregiem instytucji naukowych i badawczych, jest organizatorem kolejnych cykli Polskiej Szkoły Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Przy ośrodku działa Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi.

W rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych przeprowadzonym przez Newsweek Polska w kolejnych dwóch latach: 2004 i 2005, Klinika zajmuje 2 miejsce w kraju wśród oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.szybka-diagnoza.org