Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z terenów wiejskich

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich województwa lubelskiego.

Reklamy

Od 1 lutego 2013 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA realizuje na terenie woj. lubelskiego projekt „EUROPEJSKI N@UCZYCIEL w ramach Poddziałania. 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt jest skierowany jest do nauczyciel szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych z terenów wiejskich w woj. lubelskim zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie: andragogiki, wykorzystania ICT w pracy nauczyciela, pozyskiwania środków finansowych na oświatę oraz doradztwo metodyczno-zawodowe.

 

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:

Obligatoryjnie dla wszystkich:

Kurs @ndragogiki trwający 112 godzin dla 60 osób. Zakres tematyczny kursu:

– metodyka kształcenia osób dorosłych,

– umiejętności psychologiczne w kształceniu dorosłych,

– organizacja procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– kompetencje komunikacyjne i interpersonalne w procesie edukacji osób dorosłych,

– ABC przedsiębiorczości,

– podstawy księgowości, podatki i prawo pracy

– biznesplan

– praktyki

 

Indywidualne doradztwo Metodyczno – Zawodowe trwające 2 godziny dla 60 osób. Zakres tematyczny zajęć:

–          planowanie rozwoju zawodowego ukierunkowanego na edukację osób dorosłych.

 

Oraz do wyboru:

 

ICT w pracy nowoczesnego nauczyciela trwający 48 godzin dla 30 osób. Zakres tematyczny kursu:

Multimedia: programy i nowoczesne narzędzia edukacyjne EduRomy, techniki  multimedialne w procesie uczenia/nauczania Wortale, LearningPanel – fabryka lekcji, StmGENERATOR, SPRZĘT, podstawy tworzenia prezentacji, pozyskiwanie informacji i ich przeróbka,

–          E-learning: metodyka, założenia dydaktyczne, projektowanie funkcjonalne, formy programu, tworzenie scenariuszy, opracowanie treści, narzędzia, niezbędne zasoby, standardy.

 

Fundusze Unii Europejskiej dźwignią rozwoju polskiej oświaty trwający 48 godzin dla 30 osób. Zakres tematyczny kursu:

źródła finansowania działalności oświatowej,

– POKL 2007 – 2013, 2014+

– metoda PCM jako narzędzie pracy nad projektem oświatowym – drzewo problemów, celów, analiza   interesariuszy, ryzyka, matryca logiczna, cykl życia projektu

– ewaluacja i monitoring.

 

Projekt realizowany jest od 01.02.2013r. do 31.01.2014r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu oferujemy: materiały szkoleniowe, noclegi, zwrot kosztów dojazdu oraz całodzienne wyżywienie.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu w Lublinie przy ul. 3 Maja 10/6 pok. nr 4 oraz na stronie www.flop.lublin.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro Projektu:

ul. 3 Maja 10/6, II piętro, pok. nr 4

20-078 Lublin

tel. 533-510-683

e-mail: europejskinauczyciel@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl