22 lipca 2024

Werbkowice: Stypendia za I semestr

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko po raz kolejny ufundował ze środków własnych stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Reklamy

Za szczególne osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości po 150 zł. Łączenie pula środków przeznaczona na stypendia wyniosła 2100 zł.

Stypendia otrzymali:

Reklamy

WIKTORIA ĆMIEL, uczennica klasy V a w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.

W I semestrze 2012/2013 uczennica uzyskała średnią ocen 5,2. W kuratoryjnym Konkursie Przyrodniczym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem na tle klasy. Chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą.

Reklamy

 

OLIWIER RAFALSKI, uczeń klasy VI b w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w ZS w Werbkowicach.

W I semestrze 2012/2013 uczeń uzyskał średnią ocen 4,8. Chętnie bierze udział w konkursach: IV Konkurs Wiedzy o majorze Dobrzańskim – Hubalu w Hrubieszowie, Konkurs wiedzy o Bolesławie Prusie, dwukrotnie zakwalifikowała się do etapu powiatowego kuratoryjnego Konkursu Historycznego. Chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 

RAFAŁ BEDNARCZUK, uczeń klasy III c w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.

Rafał uczy się bardzo dobrze, w ciągu 3 lat nauki średnia jego ocen w poszczególnych semestrach przekraczała 4,75. Rafał osiąga oceny celujące z przedmiotów ścisłych, zachowanie wzorowe. Systematycznie bierze udział w konkursach przedmiotowych, zwłaszcza matematycznych, osiągając wysokie wyniki, zawsze kwalifikuje się do kolejnych etapów. Uzyskał najlepszy wynik w szkole z próbnego egzaminu z matematyki (98%) oraz języka angielskiego. Zajął III miejsce w konkursie języka angielskiego: „ENGLISH MASTER”.

 

BARBARA BEDNARCZUK, uczennica klasy II a w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.

W I semestrze 2012/2013 roku uczennica uzyskała średnią ocen 5,0. Uczennica systematycznie bierze udział w konkursach przedmiotowych. W konkursie matematycznym „ZAGIMAK” osiągnęła wysoki wynik i przeszła do II etapu. Uczennica bierze udział w apelach szkolnych i uroczystościach orgaznizowanych poza szkołą.

 

JULIA KOWALSKA, uczennica klasy V w Szkole Podstawowej w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.

Średnia ocen 5,09. Uczennica brała udział w drugim etapie konkursu kuratoryjnego z przyrody. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest aktywna społecznie.

 

KAROL SAPUTA, uczeń klasy III w Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.

Średnia ocen – 5,23. Brał udział w konkursie przedmiotowym z geografii – II etap, w konkursie matematycznym ZAGIMAK – II etap, zajął I miejsce w powiatowym konkursie „Nie truj się”. Uczeń jest systematyczny, aktywny, koleżeński. Odznacza się wielką kulturą osobistą i inteligencją. Chętnie bierze udział w różnego rodzaju konkursach, akademiach i akcjach. Jest zaangażowany w życie klasy i szkoły.

 

IZABELA GOLEC, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie.

Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,0. Reprezentowała szkołę na zawodach sportowych – zajęła: 1) V-m. Rejonowych Igrzyska w Tenisie Stołowym w Hrubieszowie; 2) I-m. w Gminnych Igrzyska w Piłce Siatkowej w Werbkowicach; 3) II-m. w Gminnych Igrzyska w Piłce Nożnej w Werbkowicach; 4) I-m. w Gminnych Igrzyska w Ringo w Gozdowie. Zakwalifikowała się do drugiego etapu Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła. Uczennica wyróżniająca się w sporcie, jest ambitna i odpowiedzialna.

 

ALEKSANDRA KOZYRA, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach.

Uzyskała wysoką średnią ocen w szkole – 4,5. Brała udział w konkursie „Stroik Bożonarodzeniowy”- z wyróżnieniem. Uczestniczy w zawodach sportowych na terenie gminy. Jest uczennica miłą, koleżeńską oraz ambitną. Chętnie angażują się w życie szkoły i klasy.

 

AGATA EMERLE, uczennica klasy I w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach.

Średnia ocen za I półrocze 2012/2013 4,64, zachowanie wzorowe. Brała udział w konkursach szkolnych, jasełkach. Uczennica reprezentuje szkołę na zewnątrz. Jest systematyczna, kulturalna, życzliwa, dużo wymagająca od siebie, aktywnie bierze udział w życiu szkoły, inicjatorka i współorganizatorka akcji charytatywnych.

 

ELIZA WOLANIN, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii.

Uczennica uzyskała bardzo wysoką średnią ocen: 5,25. Brała udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, uczestniczyła w konkursach przedmiotowych i uroczystościach szkolnych.

 

IZABELA JAROSZ, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Malicach.

Średnia ocen za I półrocze roku szkolnego 2012/2013 – 5,2. Zachowanie wzorowe. Reprezentowała Szkołę w gminnych i powiatowych konkursach recytatorskich. Brała udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Jest laureatką licznych konkursów plastycznych. Uczennicę cechuje wysoka kultura osobista, jest zaangażowana w życie szkoły i klasy.

 

KRZYSZTOF HORNIAK, uczeń klasy VI w Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach.

Uczeń osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Zajął I miejsce w tenisie stołowym w Gminnych Igrzyskach (indywidualnie), I miejsce w zawodach tenis stołowy (drużynowy). W etapie rejonowym zawodów w tenisie stołowym zajął V m-ce indywidualnie i VII m-ce drużynowo. Pełni funkcje chorążego w poczcie sztandarowym, godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości lokalnych. Cechuje go wysoka kultura osobista, jest szanowanym kolegą, bierze czyny udział w życiu szkoły i klasy.

 

ALEKSANDRA KRAWCZYK, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Terebiniu.

Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,0. Wielokrotnie uczestniczyła gminnych zawodach sportowych. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i dużym zaangażowaniem w życie szkoły. Jest laureatem konkursów plastycznych – powiatowych i wojewódzkich.

 

TOMASZ SKOP, uczeń kl. V w Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach.

Średnia ocen 5,0. Uczeń uzdolniony artystycznie. Bierze czynny udział w działalności szkolnego zespołu wokalnego i teatralnego, które uświetniają swoimi występami imprezy szkolne i środowiskowe oraz reprezentują szkołę na zewnątrz. Cechuje go wysoka kultura osobista.

 

 

Informacja: M. Podolak – UG Werbkowice.