17 lipca 2024

Bezpłatne szkolenia FRL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie rozpoczęła realizację Projektu „Nowa wiedza – nowa praca” oraz Projektu „Aktywność i mobilność Twoją szansą”.

Reklamy

br />Projekt „Nowa wiedza – nowa praca”

Projekt skierowany jest do osób:
1.długotrwale bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy od ostatniej rejestracji;
2.powyżej 25 roku życia;
3.zameldowanych na okres stały lub tymczasowy na terenie województwa lubelskiego;

Reklamy

W ramach projektu oferujemy:
1.indywidualne doradztwo zawodowe,
2.grupowe warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
3.szkolenie zawodowe: „Sprzedawca – magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz programów księgowo – magazynowych” (200 godzin)
4.przygotowanie zawodowe (3 miesiące),
5.pośrednictwo pracy,

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– dodatek szkoleniowy lub stypendium,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i przygotowanie zawodowe,
– ciepły posiłek i poczęstunek w trakcie przerw kawowych,
– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,

Reklamy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5.

Projekt „Aktywność i mobilność Twoją szansą”

Projekt skierowany jest do kobiet:
1.bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
2.zameldowanych na okres stały lub tymczasowy na terenie województwa lubelskiego;

W ramach projektu oferujemy:
1.indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe,
2.grupowe warsztaty aktywizujące z zakresu poruszania się po rynku pracy,
3.szkolenie zawodowe: „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.”
(220 godzin w tym 80 godzin lektoratu z języka angielskiego).

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– dodatek szkoleniowy,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
– poczęstunek w trakcie zajęć,
– refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi lub dziećmi,
– ubezpieczenie NW,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać w:
Filii Fundacji w Hrubieszowie
Plac Wolności 15 (I piętro)
tel. 084 696 54 77