15 lipca 2024

Bezpłatne szkolenia FRL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie rozpoczęła rekrutację uczestników do następujących projektów:

Reklamy

br />„Aktywność i mobilność Twoją szansą” SPO RZL Działanie 1.6

Projekt skierowany jest do kobiet:
– bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
– zameldowanych na okres stały lub tymczasowy na terenie województwa lubelskiego;

Reklamy

W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe,
– grupowe warsztaty aktywizujące z zakresu – poruszania się po rynku pracy,
– szkolenie zawodowe: „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.”
(220 godzin w tym 80 godzin lektoratu z języka angielskiego).

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– dodatek szkoleniowy,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
– poczęstunek w trakcie zajęć,
– refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi lub dziećmi,
– ubezpieczenie NW.

Reklamy

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 20 sierpnia 2007 r.

„Nowa wiedza – nowa praca” SPO RZL Działanie 1.5

Projekt skierowany jest do osób:
– długotrwale bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy od ostatniej rejestracji;
– powyżej 25 roku życia;
– zameldowanych na okres stały lub tymczasowy na terenie województwa lubelskiego;

W ramach projektu oferujemy:
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– grupowe warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
– szkolenie zawodowe: „Sprzedawca – magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz programów księgowo – magazynowych” (200 godzin)
przygotowanie zawodowe (przez okres 3 miesięcy),
– pośrednictwo pracy,

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– dodatek szkoleniowy lub stypendium,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i przygotowanie zawodowe,
– ciepły posiłek i poczęstunek w trakcie przerw kawowych,
– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

„Nowa wiedza gwarancją rozwoju zawodowego” ZPORR Działanie 2.1

Projekt skierowany jest do osób:
– aktualnie pracujących, zatrudnionych na podstawie różnych form umów o pracę,
– zameldowanych na terenie województwa lubelskiego,

W ramach projektu oferujemy:
– specjalistyczne szkolenia:
Księgowość i finanse z umiejętnością prowadzenia rozliczeń projektu w ramach programów strukturalnych,
Zarządzanie projektami UE,
Audyt wewnętrzny,
– Warsztaty grupowe przed – i poszkoleniowe

Szkolenia realizowane będą w wymiarze 140 godzin w tym 20 godzin z zakresu obsługi komputera. Liczba osób w grupie szkoleniowej wynosić będzie od 10 do 15.

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Realizowane projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych projektów można uzyskać w siedzibie Filii Fundacji:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Hrubieszowie
Plac Wolności 15 (I piętro)
Tel/fax: 084 696 54 77
Czynne: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00