Bezpłatne szkolenia komputerowe

Lublin

Reklamy

Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Microsoft Word, Excel), zakończone egzaminami ECDL Advanced.

W szkoleniu weźmie udział 15 kobiet i mężczyzn z terenu Lubelszczyzny.

W procesie rekrutacji, który zakończy się 24 maja br., będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, które/którzy ukończyli 18 rok życia, pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.

W szkoleniu nie będą mogły brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Szkolenia komputerowe, które rozpoczną się 7 czerwca br., realizowane będą w 5-osobowych grupach.

Program dla każdej grupy obejmuje : 80 godzin szkoleń komputerowych (30 Word i 50 Excel), 4 godziny warsztatów integracyjnych i 4 godziny doradztwa grupowego zawodowego oraz 2 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego.

Szkolenia organizowane są przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 90 osób pracujących (60 kobiet i 30 mężczyzn) z Lubelszczyzny – 15 osób z grafiki komputerowej (I kwartał 2012 r.) i 75 osób z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel) w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Sale szkoleniowe dopasowane są do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Kamil Suchodolski – specjalista ds. rekrutacji i logistyki,
e-mail: wyzszekwalifikacje@o2.pl,
tel. 505 681 633 lub 81 532 25 52.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin można pobrać ze strony www.fao.org.pl w dniach 9 – 24 maja 2011 r.