Bezpłatne szkolenia w FRL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Nowa wiedza – szerokie horyzonty” realizowanego w ramach działania 9.5 PO KL Pilotaż.

Reklamy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH:

– „Pracownik obsługi klienta” w wymiarze 120 godzin
– „Komputer jako narzędzie pracy i źródło informacji” w wymiarze 40 godzin

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:
osoby dorosłe, zamieszkujące obszar powiatu hrubieszowskiego, które posiadają stałe lub tymczasowe miejsce zameldowania na terenie powiatu hrubieszowskiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– zwrot kosztów dojazdu,
– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie zajęć,
– poczęstunek w trakcie szkolenia,
– materiały szkoleniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zgłosić się do Biura Projektu w terminie od 16 czerwca do 31 lipca 2008r. w godz. 8.00 – 16.00.

Biuro mieści się w siedzibie Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, tel./fax.: 084 696 54 77, informacje dostępne są również na stronie internetowej FRL www.fundacja.lublin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.