3 grudnia 2023

Bezpłatny kurs – profesjonalny kasjer sprzedawca

PUP Hrubieszów ogłasza nabór na kurs „Profesjonalny kasjer sprzedawca”. Wnioski o skierowanie na kurs można składać do dnia 23.08.2013r.

Reklamy

Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Tytuł projektu systemowego: „Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego”.

Przewidywany termin realizacji kursu: wrzesień – październik 2013r.

Reklamy

Miejsce odbywania kursu: Hrubieszów.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w pok. 16 do dnia 23.08.2013r.

Wnioski o skierowanie na kurs można pobrać w pok. 16 i składać w sekretariacie tut. Urzędu do dnia 23.08.2013r.

 

Załącznik:

Ogłoszenie o naborze na kurs kasjer sprzedawca.pdf