Masz pomysł – masz staż

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza wszystkich studentów uczelni wyższych województwa lubelskiego do udziału w konkursie na kampanię promującą Odnawialne Źródła Energii (OZE) na Lubelszczyźnie, w którym do wygrania są dwa płatne staże w Biurze Poselskim Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Reklamy

Jesteś studentem? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii? Wiesz czym jest marketingiem i PR? Masz głowę pełną pomysłów i nie wiesz, jak to wykorzystać? Przygotuj projekt będący kampanią promującą Odnawialne Źródła Energii (OZE) na Lubelszczyźnie i wyjedź już w marcu na staż w Parlamencie Europejskim.

Masz pomysł? Masz staż!

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu kampanii promującej Odnawialne Źródła Energii (OZE) na Lubelszczyźnie przy wykorzystaniu wszelkich znanych form i ogólnie dostępnych technik przekazu tj. film, spot telewizyjny, nagranie audio, billboard, plakat, ulotka, prezentacja itp. Celem kampanii jest dotarcie do określonych grup docelowych (szczególnie mieszkańców małych miejscowości położonych na Lubelszczyźnie) z przekazem o zastosowaniu OZE, jak również kreowanie nowych postaw popularyzujących wzorce zachowań. Uczestnikami konkursu mogą być studenci wszystkich kierunków studiów drugiego i trzeciego stopnia (lub IV i V roku jednolitych studiów magisterskich) oraz III roku studiów I stopnia, uczący się w szkołach wyższych województwa lubelskiego.

Dwa najlepsze pomysły zostaną nagrodzone płatnym stażem w Biurze Poselskim Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Staże odbędą się w marcu i kwietniu br.

 

Przygotowany projekt wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać jednocześnie na adres pocztowy:

Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego

prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

ul. H. Kołłątaja 3/6a 2

20 -006 Lublin

 

z dopiskiem na kopercie: „Masz pomysł – Masz staż”

oraz na adres e-mail: konkurs@lenalubelska.pl

 

Termin nadsyłania prac upływa 17 lutego 2012 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na: www.lenalubelska.pl w zakładce: Projekty/Aktualne projekty

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!