Biuletyn Kulturalny 4/2011

Przedstawiamy kolejny numer mireckiego Biuletynu Kulturalnego – nr 5/2011 z dnia 10 maja 2011 roku. Biuletyn ukazuje się pod redakcją Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu.

Reklamy

style=”text-align: left”>Biuletyn Kulturalny 5/2011 10 maja 2011 »

W TYM NUMERZE:

Kącik dla dzieci prawie gotowy – str. 1
Komputeryzacja na finiszu – str. 4
Rodzinny Wieczór w Bibliotece – str. 6
GBP Mircze w Programie Rozwoju – Bibliotek. str. 2