Biuletyn TRH

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Ukazał się nowy Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (TRH) zawierający w sobie jak zwykle pozycje dotyczące hrubieszowskich wydarzeń historycznych i bieżących oraz wybitnych osób związanych z naszą miejscowością czy okolicami.

Przeczytamy – o obchodach Jubileuszy 90 – lecia Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, pióra Jerzego Krzyżewskiego, wspomnienia Izabeli Michalskiej – Sławińskiej, Matura 1951 Władysława Zielińskiego, dowiemy się jakie działały w tej szkole organizacje uczniowskie w latach 1918 – 1939, opisane przez Justynę Nowak.

Bartłomiej Bartecki zajął się Ogólnopolską Konferencją Studentów Archeologii jaka odbyła się w Hrubieszowie i Czumowie.

Trzeci rozdział pt. „Ślady przeszłości” zawiera „Wspomnienie 145 rocznicy bitwy i mordu powstańców pod Mołożowem z czasu powstania styczniowego w 1863 r.” – ks. Waldemara Malinowskiego oraz Jerzy Masłowski przypomniał życiorys niedawno zmarłego i działalność płk. Kazimierza Wróblewskiego, bohatera z okresu II wojny światowej.

W czwartym rozdziale autorzy przypominają nieodżałowanego prof. Wiktora Zina, a zajęli się tym: Bogumiła Dragan – Szkodzińska, Jerzy Krzyżewski, Jerzy Skrobot, ks. Stanisław Chomicz i Dorota Grzymała.

W kolejnym rozdziale przedstawione są ostatnie hrubieszowskie wydarzenia, czyli: Rozpoczęcie Jubileuszy powiatu hrubieszowskiego oraz Powiatowy Dzień Bibliotek i Działacza Kultury autorstwa B. Dragan – Szkodzińskiej, dyr. HDK Emilia Felisiak krótko opisała przebieg XIII Nadbużańskich Spotkań Artystycznych.

W ramach Biblioteka TRH J.L. Krzyżewski informuje o wydaniu reprintu „Zbiór Modlitw i Pieśni”, który być może reaktywuje dawny staropolski zwyczaj śpiewania nabożeństw majowych z uwzględnieniem tradycji niegdyś funkcjonującej na tej ziemi.

W ostatnim, siódmym rozdziale pt. „Ż życia TRH” poczytamy o współorganizacji lub udziale w różnych spotkaniach, uroczystościach, wystawach, koncertach, jubileuszach, wydawnictwach, świętach przedstawicieli TRH.

Wewnątrz numeru jak i na okładach można zapoznać się z licznymi zdjęciami najczęściej bohaterów tekstów. Ale dla mnie ważna sprawa – ponieważ są również zdjęcia z X „Biegu Herbowego”, czyli coś wreszcie ze sportu, w którym od czasów międzywojennych wielu hrubieszowskich mieszkańców uczestniczy w różnej formie.

O ile się orientuję, Biuletyn można kupić w siedzibie TRH (w Muzeum) we wtorki i czwartki, lub w Bibliotece znajdującej się naprzeciwko wspomnianej siedziby.

Opracował – mak

Hrubieszow LubieHrubie 2009