14 lipca 2024

Ćwiczenia Huzar-23 [ZDJĘCIA]

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych już po raz siódmy uczestniczyli w ćwiczeniu taktycznym pk. HUZAR-23. W realizowanych zadaniach bojowych wykorzystywano również grupę konną WOT.

Reklamy

W dn. 22-27 sierpnia br. zorganizowana została siódma edycja ćwiczenia proobronnego HUZAR. Udział w ćwiczeniu wzięli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, zwiadowcy z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz pododdziały kawalerii ochotniczej. Manewry odbywały się na terenie gmin: Komarów-Osada, Miączyn i Grabowiec. Podczas tegorocznego HUZARA większy nacisk niż w poprzednich edycjach, położony był na działania z obszaru zarządzania kryzysowego. Ćwiczenie zakończyły uroczyste obchody 103 rocznicy Bitwy pod Komarowem.

Główne cele ćwiczenia HUZAR-23

Reklamy

Celem ćwiczenia HUZAR-2023 jest zebranie wniosków pododdziałów konnych z całej Polski, które w oparciu o doświadczenia płynące ze służby na granicy państwa oraz wymianę doświadczeń z pododdziałami kawalerii ochotniczej, pozwolą kreować właściwe kierunki rozwoju wykorzystania koni w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ważnym aspektem jest również doskonalenie współdziałania oddziałów lekkiej piechoty i pododdziałów konnych podczas realizacji wspólnych zadań bojowych, jak i kryzysowych.  

Działania w obliczu zagrożenia dywersyjnego

Reklamy

Tegoroczna edycja ćwiczenia HUZAR rozpoczęła się 22 sierpnia w godzinach porannych. Zaangażowani w ćwiczenie żołnierze wraz z konnymi pododdziałami OT przemieścili się w rejon ćwiczenia – obszar zagrożony przenikaniem grup dywersyjno-rozpoznawczych. Do zadań ćwiczących należało m.in. wykonanie rozpoznania wzdłuż aplikacyjnej granicy państwowej, prowadzenie patroli, obserwacja i przeprowadzanie działań z zakresu odstraszania grup dywersyjnych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej zarówno w dzień jak i w nocy. Ponadto grupa konna biorąca udział w ćwiczeniu podnosiła swoje umiejętności w zakresie dostarczania środków zaopatrzenia z wykorzystaniem sprzętu jucznego, działań łącznikowych w warunkach ciszy radiowej oraz działań ratowniczych w terenie niedostępnym dla pojazdów mechanicznych.

Jak podkreśliła kpr. Karolina Salamon, koordynatorka ds. szkolenia jeździeckiego 2 Lubelskiej Brygady OT – Konie sprawdziły się w warunkach trudnodostępnych – są ciche, szybkie, wtopiły się w tło, a ich doskonały kamuflaż pozwolił niepostrzeżenie przemieszczać się sekcji konnej podczas realizacji zadań. Konie po raz kolejny udowodniły, że mogą stać się niezawodnym narzędziem żołnierza WOT.

Zadania w obszarze zarządzania kryzysowego

Głównym sprawdzianem współdziałania pododdziałów konnych i lekkiej piechoty było zadanie z reagowania kryzysowego. Scenariusz ćwiczenia zakładał przerwanie dostaw energii elektrycznej na skutek działań dywersyjnych oraz ostrzelanie szkoły w Grabowcu. Zadaniem żołnierzy kompanii dowodzenia 2 Lubelskiej Brygady OT było odzyskanie zdolności zasilania miejscowości przy pomocy Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), we współpracy z PGE S.A. Dystrybucja. Z kolei terytorialsi z 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty przeprowadzili akcję ratowniczą na terenie zaatakowanej szkoły. Doskonalili takie umiejętności, jak przeszukiwanie zniszczonego budynku, triaż (segregacja medyczna), ewakuacja osób, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz transport rannych do wojskowego szpitala polowego i pobliskich placówek medycznych. W tym samym czasie pododdziały konne prowadziły patrole w celu wykrycia grup dywersyjno-rozpoznawczych przenikających w rejon działań lekkiej piechoty. 

Zadania, jakie realizowali żołnierze OT podczas ćwiczenia pomagają poznawać, ujednolicać i doskonalić procedury działania i bezpieczeństwa. Przyczyniają się również do zbierania doświadczeń w wykorzystywaniu pododdziałów konnych w działaniach bojowych oraz możliwości alternatywnego ich wykorzystania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zobacz też:

Współdziałanie terytorialsów i zwiadowców z Hrubieszowa [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →info i fot. 2LBOT / MG