Dar krwi darem serca

HrubieszówHorodło

Reklamy

Pod hasłem: „Dar krwi darem serca” w dniu 28 sierpnia 2009 roku w Placówka Straży Granicznej w Horodle zorganizowała akcję honorowego krwiodawstwa. Zbiórka krwi miała miejsce na terenie placówki.

Do współpracy zaproszono Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

W godzinach 8:30 – 11:00 punkt odwiedziło w sumie 29 osób. Krew oddało 8 funkcjonariuszy Straży Granicznej na czele z Komendantem placówki oraz jeden funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Do akcji włączyła się społeczność gminy Horodło – 20 osób, w tym 7 kobiet, między innymi pracownicy Urzędu Gminy w Horodle. Zebrano prawie 11 litrów życiodajnego płynu.

W związku z przeprowadzoną akcją odbył się dzień otwarty horodelskiej placówki. Zainteresowani mogli obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.

Funkcjonariusze placówki zapowiedzieli przeprowadzenie kolejnych podobnych akcji.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Horodle składają podziękowania mieszkańcom gminy Horodło za tak liczny udział w organizowanej akcji.

***

info i foto
SG w Horodle

________________________________________________

zobacz zdjęcia »

________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009