20 czerwca 2024

Dodatkowy zasiłek na opiekę nad uczniem, w związku z nauką zdalną w szkołach 20 grudnia – 9 stycznia

Na czas nauki zdalnej w szkołach, czyli od 20 grudnia do 9 stycznia, rodzice skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie w tej sprawie wydała właśnie Rada Ministrów.

Reklamy

Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał na opiekę nad uczniami poniżej 8 lat oraz starsze dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. W przypadku ucznia do 16 lat wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności; ucznia do 18 lat – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ucznia do 24 lat – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie nie należy się, jeśli dzieckiem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Reklamy

Do wypłaty świadczenia potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia będzie można pobrać ze strony internetowej Zakładu (www.zus.pl).

­

Reklamy

(info: ZUS Lublin / Małgorzata Korba, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Jechali gasić pożar – wpadli w poślizg i dachowali. Rannych zostało 3 strażaków

Jechali gasić pożar – wpadli w poślizg i dachowali. Rannych zostało 3 strażaków