Dołhobyczów: Informacja o obwodach głosowania

Podano do wiadomości wyborców informację o: numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum oraz o lokalach Obwodowych komisji do Spraw Referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Reklamy

Na podstawie art. 16 § 1 i 2, art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami), w związku z art1 ust.2 i art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000r o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn.zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/173/2002 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, podaje się do wiadomości wyborców informację o: numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum oraz o lokalach Obwodowych komisji do Spraw Referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w których będzie przeprowadzone głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dołhobyczów przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 23 czerwca 2013 r.


DO POBRANIAŹródło: UG Dołhobyczów