22 kwietnia 2024

Dotacja dla Gminy Hrubieszów

Gmina Hrubieszów otrzymała dotację na realizację rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 6.400,00 zł.

Przyznane środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007, mają zostać przeznaczone na zakup i instalację jednego zestawu standardowego do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach.

info
Tomasz Zając
Sekretarz Gminy Hrubieszów