18 kwietnia 2024

Dożynki Parafialno-Gminne Nieledew 2011

W dniu 28 sierpnia 2011 roku w Nieledwi odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne gminy Trzeszczany, których organizatorami byli: Wójt Gminy Trzeszczany, Proboszcz Parafii Nieledew, Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, KGW i Sołectwo Nieledew oraz Zespół Doradztwa Rolniczego.

Na program Dożynek złożyły się:
– Msza Święta Dziękczynna za udane plony

Po Mszy Świętej:
– przemarsz korowodu dożynkowego na stadion sportowy,
– prezentacja wieńców dożynkowych,
– konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”,
– konkurs stoisk promujących sołectwa,
– wystawa płodów rolnych – stoisko Zespołu Doradztwa Rolniczego,
– pokaz tresury psów służbowych i pokaz sprzętu Straży Granicznej Placówka w Hrubieszowie
– występy artystyczne: koncert orkiestry dętej i kapeli ludowej z Grabowca, występ Zespołu śpiewaczego z Ostrówka, występ zespołu KGW z Nieledwi, koncert Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej
– stoiska konsumpcyjne
– atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnie, motorki itp.,
– dyskoteka powietrzu,

Imprezę zakończył fireshow – teatr ognia w wykonaniu grupy UTOPIA z Zamościa.

W konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” brało udział 10 wieńców z naszej gminy. Zwyciężył wieniec z Ostrówka, II miejsce zajął wieniec z Bogucic, a wyróżnienie otrzymał wieniec z Trzeszczan. Wszystkie wieńce otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Trzeszczany. Dodatkowo wieniec z Ostrówka będzie reprezentował gminę Trzeszczany na dożynkach powiatowych.

W „Konkursie stoisk promujących sołectwa” I miejsce zajęło stoisko z Mołodiatycz, II miejsce – Drogojówka, III miejsce – Zadębce. Nagrodami w konkursie był sprzęt AGD, pozostałe stoiska otrzymały naczynia kuchenne. Sponsorami nagród w Konkursie był Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie o/Trzeszczany i Wójt Gminy Trzeszczany. W konkursie wzięło udział 9 sołectw.

Sponsorami Dożynek byli: firma Gestamp Eolica Polska, Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie o/Trzeszczany, firma Soprano, p. Dariusz Skiba właściciel „Piekarni Trzeszczany”. Serdecznie dziękujemy sponsorom. Dziękujemy też Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi, Posterunkowi Policji w Trzeszczanach oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc organizacyjną.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie uczestniczyli w Dożynkach Parafialno-Gminnych Nieledew 2011.

***

Info i foto:
UG Trzeszczany