19 kwietnia 2024

Droga do pojednania jest wyboista

Rozmowa z ks. drem Stefanem Batruchem, prezesem Fundacji Duchowej Pogranicza, współorganizatorem Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie.

Jak ksiądz zareagował na stanowisko wójta gminy Mircze o rezygnacji ze wspólnego polsko- ukraińskiego świętowania w Kryłowie?

– Byłem zaskoczony. Wójt gminy Mircze nie powiadomił mnie o swoim stanowisku. Dowiedziałem się o nim z mediów. Oświadczenie wójta gminy Mircze odczytuję jako przejaw jego zmęczenia. Dla mnie reakcja wójta jest świadectwem, że jest przemęczony działaniami na rzecz polsko – ukraińskiego pojednania.

 

Czytj więcej w dzisiejszej Kronice Tygodnia…

 

źródło: kronikatygodnia.pl