17 czerwca 2024

Mircze: Koalicja rozwoju lokalnej społeczności

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu zaprasza mieszkańców do tworzenia Koalicji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej. Najbliższe spotkanie, poświęcone omówieniu jej zadań i form działania odbędzie się w czwartek 14 czerwca o 14.00 w siedzibie mireckiej książnicy.

Reklamy

Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani. – By taka formuła wymiany doświadczeń i realizacji przeróżnych pomysłów sprawdziła się, chcemy zaangażować w nie zarówno ludzi młodych jak i starszych, aktywnych zawodowo i na przykład seniorów – wyjaśnia jeden z inicjatorów powstania koalicji Damian Otkała z biblioteki w Mirczu.

W tworzenie koalicji mogą się włączyć przedstawiciele różnych instytucji, samorządu, biznesu, stowarzyszeń i innych organizacji, które chcą podejmować wspólne inicjatywy służące mieszkańcom.

Reklamy

Inicjatorzy pomysłu początkowo zakładali powstanie platformy wsparcia rozwoju biblioteki, ale podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w marcu, postanowiono poszerzyć krąg działania na całą społeczność lokalną. Uczestnicząca w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek mirecka książnica ma w tym gremium pełnić rolę placówki wiodącej.

Inicjatywa jest odpowiedzią m.in. na wyniki badań, dotyczących oczekiwań mieszkańców wobec biblioteki, przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych, seniorów oraz członkiń kół gospodyń wiejskich. Z ankiet wynika, że młodzi ludzie odbierają bibliotekę jako miejsce mało ciekawe, kojarzące się wyłącznie z książkami i z brakiem zajęć umożliwiających kreatywne spędzanie wolnego czasu. Tymczasem, według młodzieży, tego typu placówka powinna mieć dużą i kolorową siedzibę, wyposażoną w komputery, telewizory i inny sprzęt multimedialny. Seniorzy zadeklarowali chęć wymiany doświadczeń, rozwoju umiejętności, zdobywania wiedzy, zwiedzania okolic i nawiązywania nowych znajomości. Większość tych postulatów starsi mieszkańcy gminy już mogą realizować, ponieważ kilka miesięcy temu powołali Klub Seniora. Z kolei i uczestniczące w badaniach panie z kół gospodyń wiejskich zgłaszały chęć udziału w regularnych spotkaniach, na których mogłyby wymieniać się pomysłami, kultywować tradycje lokalne, przekazywać swoje umiejętności i wiedzę następczyniom oraz rozwijać życie kulturalne w gminie. 

Reklamy

M.in. na podstawie tych badań opracowano priorytety, na których ma się opierać działalność powstającej Koalicji na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej. O ich realizacji będą dyskutować uczestnicy czwartkowego spotkania.


Źródło: ias24.eu