PGE Obrót S.A. z pomocą zamojskiej onkologii

Zamojskie „Amazonki” i ludzie dobrej woli idą z pomocą przy rozbudowie Oddziału Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Na apel odpowiedziała PGE Obrót S.A. w Rzeszowie.

Reklamy

Od 6 lat w szpitalu „papieskim” funkcjonuje Oddział Onkologii Klinicznej z 10 łóżkami wspólnymi dla Oddziału Urologii. W praktyce jednorazowo hospitalizuje się 22-23 osoby chore, większość na dostawionych w ciasnym korytarzu łóżkach. Warunki leczenia są bardzo trudne i uciążliwe zarówno dla chorych jak i dla personelu.

– Chorzy na raka umierają w ciszy i cierpieniu. Nie protestują, nie uskarżają się na niedogodności w leczeniu. Ale nie mogą być samotną wyspą – mówi Jadwiga Dubas z zamojskiego Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi, która wraz z Bogusławą Sternik zainicjowała akcję pomocy przy rozbudowie Oddziału Onkologii.

Dyrekcja szpitala wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, których ciągle przybywa oraz poprawie warunków pracy personelu oddała w czerwcu br. pomieszczenia po Oddziale Rehabilitacji, które po wieloletnim użytkowaniu wymagają remontu i specjalistycznego wyposażenia. To z kolei wymaga dużych nakładów finansowych. Niestety, szpital „papieski” w całości ich nie posiada. „Zamojskie Amazonki”, po przebytej traumie leczenia raka piersi, mające świadomość jak ważne jest oddanie tego oddziału dla potrzeb chorych, podjęły się pomocy przy pozyskiwaniu środków finansowych od ludzi dobrej woli – podkreśla Jadwiga Dubas.

W staraniach pozyskania donatorów i sponsorów, którzy wsparliby działania zamojskich „Amazonek” przekonały się kolejny raz, że w sprawach istotnych można liczyć na pomoc i wsparcie. Jak dodają – w tych działaniach uczestniczy także dr Teresa Sosnowska, od lat wspierająca „Amazonki”, która w miarę swoich możliwości uczestniczy w rozmowach z darczyńcami. Już pierwsza rozmowa z darczyńcą utwierdziła je w przekonaniu, że są ludzie wrażliwi na potrzeby innych, którzy chcą i mogą wesprzeć akcję podjętą przez „Amazonki”. Dotychczas rozbudowę Oddziału Onkologii zamojskiego szpitala „papieskiego” wsparła między innymi PGE Obrót S.A. w Rzeszowie. 

Poprzez nasze działania  w obszarze  życia lokalnej  społeczności promujemy ważne wydarzenia, wspieramy ciekawe projekty, a tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione – pomagamy. Takie  działania są przykładem zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, którą realizuje nasza Spółka – mówi Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót S.A.