Dzień Seniora w Stefankowicach

7 października Rady Sołeckie wsi Stefankowice i Stefankowice Kol. oraz Koło Gospodyń Wiejskich zrzeszające panie z obu wsi zorganizowali Dzień Seniora.

Reklamy

Na spotkanie przybyli najstarsi mieszkańcy obu miejscowości oraz zaproszeni goście, wśród których byli: wójt gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki; przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczuk; przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie – Irena Czerwińska; przewodnicząca Rady Kobiet Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub., a zarazem członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego – Danuta Kozłowska oraz Danuta Kloc – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach, współorganizator spotkania.

Część artystyczną stanowiły skecze, piosenki, wiersze oraz kabaret w wykonaniu członkiń KGW przygotowane pod kierownictwem Janiny Olszak. Seniorów obdarowano kwiatami oraz wiązankami najserdeczniejszych życzeń.

Organizatorom Dnia Seniora Wójt Gminy Hrubieszów oraz Przewodniczący Rady Gminy przyznali nagrodę finansową z przeznaczeniem na dalszą działalność.

(-) Jan Mołodecki Wójt Gminy Hrubieszów