27 maja 2024

Ekologiczna energia

„Eko Energia PGE” – to nowy produkt Spółki proponowany firmom, dla których dbałość o środowisko naturalne jest ważnym elementem polityki odpowiedzialnego biznesu. Ci, którzy zdecydują się na zakup energii z odnawialnych źródeł nie tylko mają zagwarantowaną stałą cenę do końca 2012r., ale także otrzymają specjalne certyfikaty, które w znacznym stopniu wzmocnią na rynku wizerunek ich proekologicznej firmy.

Odnawialne źródła energii wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, wody, promieniowania słonecznego, a także biomasy i ciepła wnętrza Ziemi.

– „Eko Energia PGE” jest produktem energetycznym obejmującym sprzedaż energii zakupionej przez PGE Obrót S.A. z OZE działających na lokalnym rynku, głównie z małych elektrowni wodnych i wiatrowych – mówi Jakub Jadziewicz, dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót S.A.

Oferta aktualna jest od 1 grudnia br. do 31 marca 2012r. Energia wytworzona w źródłach odnawialnych ma jednak tzw. ograniczony charakter. Jej ilość, którą można sprzedać, zależy bowiem w danym roku np. od siły wiatru lub poziomu wód w rzekach. Dlatego też PGE zapewnia klientom stałą cenę do końca 2012r., a nie dłużej, ponieważ oferta uwzględnia te okoliczności i tym samym jest jeszcze bardziej wiarygodna dla odbiorcy.

„Eko Energia PGE” to okazja promowania się firm, które dbają o swój wizerunek i chcą podkreślić swoje proekologiczne działania.

– Każdy odbiorca, który skorzysta z tej propozycji, otrzyma certyfikat oraz prawo do jego publikacji, a także inne materiały wizerunkowe. To ważny argument w promowaniu marki swojej firmy – mówi Jakub Jadziewicz, dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót S.A.

Oferta skierowana jest do obecnych i potencjalnych klientów PGE. Zarówno do małych i średnich firm, jak i do dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na ten temat małe i średnie firmy mogą uzyskać w Biurach Obsługi Klienta, Contact Center oraz u swoich doradców. Klienci kluczowi – u swoich opiekunów biznesowych.

***

PGE Obrót S.A. to jedna z kluczowych spółek PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych
w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 milionów odbiorców energii elektrycznej. Centrala PGE Obrót S.A. znajduje się w Rzeszowie. Oddziały mają swoje siedziby w: Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Zamościu, Skarżysku – Kamiennej oraz dwa oddziały w Łodzi.