25 czerwca 2024

Fabryka Snów

Kułakowice Trzecie

Reklamy

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i objęcie ich wychowaniem przedszkolnym, wspomagającym rozwój i zdolności.

Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kułakowice Trzecie ma przyjemność donieść, że 29 czerwca o godzinie 11 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Fabryka Snów” – utrwalenie wypracowanej w PPWOW formy alternatywnej edukacji przedszkolnej w Gminie Hrubieszów, realizowanym w partnerstwie z Zespołem Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

Reklamy

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

Zakładany czas realizacji projektu: 01.07.2010 – 31.07.2012 roku.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i objęcie ich wychowaniem przedszkolnym, wspomagającym rozwój i zdolności. Projekt zakłada również podniesienie jakości oferty edukacyjnej wypracowanej w Klubie Przedszkolaka w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Cele szczegółowe projektu to:

-objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku od 3- 5 lat zamieszkałych na terenie wsi: Moniatycze, Moniatycze Kolonia, Turkołówka, Czortowice, Wołajowice, Janki, Nowosiółki, Kułakowice. Zakłada się, że z tej formy w okresie 2 lat skorzysta 30 dzieci.

– utworzenie punktu przedszkolnego w placówce, z którą Stowarzyszenie podpisało umowę partnerską tj. Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach,

W ramach dofinansowania dzieci będą mogły:

– nieodpłatnie korzystać z zajęć w punkcie przedszkolnym, oraz w zajęciach dodatkowych: język angielski, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z logopedą.

Uczestnikom zapewniamy:

– pakiet promocyjny tj. dres, fartuszek oraz czapeczkę z logo EFS i POKL

– wyjazdy do zoo, Strzeleckiego Parku Krajobrazowego

– udział w pasowaniu na przedszkolaka, choince, występie klowna, teatrzyk kukiełkowy, Dzień Rodziny.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać i złożyć w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, gdzie znajduje się Biuro projektu do dnia 15 lipca 2010 roku.

Dodatkowych informacji udziela pod numerem telefonu 667259243 koordynator projektu mgr Jolanta Cebula.