Funkcjonariusze SG porządkowali polski cmentarz wojskowy na Ukrainie

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele chełmskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, porządkowali polski cmentarz wojskowy na Ukrainie.

Reklamy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lublinie wraz z przedstawicielami chełmskiego środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej udali się do miejscowości Zasmyki koło Kowla na Ukrainie, gdzie w czasie wolnym od służby, wykonali prace porządkowe na terenie cmentarza rzymskokatolickiego oraz przy kaplicy, będącej repliką Kościoła, istniejącego w tej miejscowości do lat 50 – tych XX wieku.

 

Na terenie cmentarza znajduje się wydzielona kwatera żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którzy zginęli w walkach prowadzonych na Wołyniu w 1944 r. Wykonane prace polegały na wykoszeniu zarośli porastających cmentarz oraz terenu wokół kaplicy, zebranie starych zniczy i wieńców oraz osadzeniu krzyża przy kaplicy.

 

Był to pierwszy wspólny wyjazd funkcjonariuszy Placówki SG w Lublinie i przedstawicieli Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, wynikający z inicjatywy objęcia cmentarza w Zasmykach stałą opieką przez Placówkę SG w Lublinie.

 

Źródło i fot: NOSG