30 maja 2024

Gmina Hrubieszów: Folder o mojej miejscowości – uczą się edukacji i promocji regionalnej

Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców gminy Hrubieszów do poznania dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego własnego regionu oraz promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Na konkurs wpłynęło 19 prac z trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Czerniczynie, Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie i trzech świetlic: z Czumowa, Czerniczyna i Stefankowic-Kolonii. 

Komisja konkursowa po dokładnym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła przyznać: 
– nagrody w kat. dzieci – szkoła podstawowa dla Alicji Litwin z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, która zajęła I miejsce i Annie Mróz ze Świetlicy Wiejskiej w Stefankowicach-Kolonii za zajęcie II miejsca, 
– nagrodę w kat. młodzież – gimnazjum i liceum otrzymała Ewelina Mróz ze Świetlicy Wiejskiej w Stefankowicach-Kolonii za zajęcie I miejsca. 

W kategorii dorośli nagród nie przyznano. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 5 czerwca 2013 roku w Urzędzie Gminy Hrubieszów. 

Organizatorami konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Biblioteka Publiczna w Stefankowicach i Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty.

 

źródło i fot. GOK Wołajowice