15 kwietnia 2024

Gmina Hrubieszów stawia na aktywny udział mieszkańców

Gmina Hrubieszów uczestniczy w II rundzie ogólnopolskiego programu „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”, skierowanego do samorządów gminnych i powiatowych. Z terenu województwa lubelskiego w programie uczestniczą jeszcze tylko dwie gminy i jeden powiat.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – lider projektu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

Partycypacja, to proces planowania strategicznego gwarantujący społeczności lokalnej aktywny i demokratyczny udział w projektowaniu przyszłości, ustalenie wspólnego kierunku i sposobu działania. To również trwała praktyka życia publicznego.

Planowanie jest jednym z elementów naszego życia, dzięki któremu każdy, kto należy do danej społeczności może mieć wpływ na decyzję. Dzięki planowaniu potrafimy przewidzieć i uniknąć trudności, uświadamiamy sobie co chcemy zrobić, co nas mobilizuje do wspólnych działań oraz wykorzystać szanse. Uświadamiamy sobie również, czy to co planujemy możliwe jest do realizacji.

W domu każdy z nas planuje np. remont, większe zakupy i wiele innych rzeczy. Jeżeli popatrzymy na samorząd, to tutaj odbywa się planowanie strategiczne na wielu płaszczyznach i jest znacznie bardziej skomplikowane i odpowiedzialne, ale umożliwia społeczności podejmowanie działań w kierunku zmian.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmów dzięki którym administracja będzie skutecznie współpracować ze społecznością lokalną.

 

 

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki