24 lipca 2024

Gmina Hrubieszów: Zapraszamy do udziału w projekcie ”Kubusiowa Akademia”

Gmina Hrubieszów zaprasza na rekrutację do udziału w projekcie ”Kubusiowa Akademia” dzieci w wieku od 3-5 lat, które nie zostały objęte regularną edukacją przedszkolną, pochodzące z terenu Gminy Hrubieszów do udziału w projekcie ”Kubusiowa Akademia”

Reklamy

Gmina Hrubieszów zaprasza na rekrutację

Dzieci w wieku od 3-5 lat, które nie zostały objęte regularną edukacją przedszkolną, pochodzące z terenu Gminy Hrubieszów do udziału w projekcie ”Kubusiowa Akademia” – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów poprzez uczestnictwo w nieodpłatnej edukacji przedszkolnej.

Reklamy


Zapraszamy rodziców dzieci na trzecią rekrutację do 5 Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014, która odbędzie się w dniach:

 

15.04.2013r. (poniedziałek) w:

Reklamy

Szkoła Podstawowa w Czerniczynie – godz. 16.00

Punkt Przedszkolny w Cichobórzu – godz. 17.30

 

16.04.2013r. (wtorek) w:

Szkoła Podstawowa w Ślipczu – godz. 16.00

Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem– godz. 17.30

 

17.04.2013r. (środa) w:

Szkoła Podstawowa w Szpikołosach  – godz. 16.00

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY REKRUTACJI:

– dowody osobiste obojga rodziców,

– zaświadczenie z GOPS poświadczające korzystanie z zasiłku rodzinnego (jeśli rodzic korzysta),

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy rodziców zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

 

Regulamin rekrutacji, dokumentacja projektowa i wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.kubusiowaakademia.pl oraz w Biurze Projektu w siedzibie Urzędu Gminy:

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

Tel. 846962681 wew. 35

 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Malicka – Jankowska

Krzysztof Czupryński

 

Projekt ”Kubusiowa Akademia” – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.