Gminne Święto Kobiet – Kusaki Babskie 2009

HrubieszówMoniatycze

Reklamy

W dniu 14 lutego 2009 roku, w ramach obchodów Dnia Kobiet, w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach, zorganizowane zostały uroczystości poświęcone Paniom z Gminy Hrubieszów.

W obchodach uczestniczyło ok. 400 osób, w tym m. in.: przedstawiciele instytucji, służb, radni Rady Gminy Hrubieszów, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Hrubieszów, panie sołtyski, a przede wszystkim przedstawicielki 29-ciu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów.

Uroczystość otworzył Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki w asyście druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, witając uczestników święta. W swoim wystąpieniu oprócz życzeń złożonych wszystkim obecnym Paniom, głównym bohaterkom tego dnia, odniósł się do roli i znaczenia kobiety we współczesnym świecie.

Obchody Gminnego Święta Kobiet stały się także okazją do wręczenia Pani Irenie Czerwińskiej listu gratulacyjnego, z okazji przyznania jej nagrody im. Haliny Radlińskiej dla animatora społecznego. Pani Irena Czerwińska była jedną z sześciu osób w Polsce wyróżnionych za swoją działalność społeczną. Laureatka tak prestiżowego wyróżnienia składając podziękowania za wspólną dotychczasową współpracę, odczytała jednocześnie swój autorski wiersz, oddający jej filozofię życia i obraz naszej niedocenianej i jakże pięknej lokalnej ojczyzny jaką jest gmina Hrubieszów.

Po części oficjalnej, którą zakończyły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, rozpoczęła się realizacja części artystycznej, w ramach której swoje bardzo pomysłowe, wzbudzające aplauz na widowni i nagradzane oklaskami wystąpienia, prezentowały grupy i zespoły ze Stefankowic, Ubrodowic, Szpikołos, Czerniczyna, Cichobórza, Wolicy, Kobła a także Międzypokoleniowy Zespół Taneczny z Husynnego. Oprócz zespołów reprezentujących różne formy artystyczne, swoją obecność zaznaczył również Międzypokoleniowy Zespół Obrzędowy z Masłomęcza, który prezentując się w strojach gockich, przedstawił swój dorobek, w postaci własnoręcznie wykonanych przedmiotów codziennego użytku Gotów.

W trakcie prezentacji zespołów przeprowadzony został również doroczny konkurs „Miss – Kobieta Europejka III”, podczas którego Panie z Gminy Hrubieszów, prezentowały swe uroki „duszy, umysłu i ciała”, w różnych aranżacjach artystycznych. Do konkursu zgłosiło się 12 kandydatek. Komisja podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu tytułu „Miss – Kobieta Europejka III” Pani Urszuli Zając ze Stefankowic, która otrzymała statuetkę oraz stosowny certyfikat. Pozostałe uczestniczki otrzymały dyplomy uczestnictwa wraz z podziękowaniami.

Dyplomy i podziękowania od Wójta Gminy Hrubieszów otrzymały ponadto zespoły i grupy prezentujące się podczas uroczystości.

Ostatnim równie miłym punktem Gminnego Święta Kobiet była wspólna zabawa taneczna, podczas której jego uczestnikom do tańca przygrywała kapela „Nadhuczwianie”.

Organizatorami spotkania byli: Rada Gminy Hrubieszów, Wójt Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach i Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009